Drs. A.J. (Arthie) Schimmel

foto Drs. A.J. (Arthie) Schimmel
bron: Fotobureau Dijkstra

D66-Tweede Kamerlid dat zich vooral inzette om de mogelijkheden voor combinatie van arbeid en zorg te bevorderen. Als jonge moeder (zij beviel tijdens haar Kamerlidmaatschap van een zoon) was zij ook persoonlijk bij dat onderwerp betrokken. Groeide op in Zeeland en was voor zij Kamerlid werd lerares maatschappijleer in Rotterdam. Daarna beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden bij de concernstaf van de PTT. In de Kamer nam zij veelvuldig met doorwrochte betogen deel aan debatten over sociale zaken, met name over sociale zekerheid, en ambtenarenzaken.

D66
in de periode 1989-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Artha Johanna (Arthie)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 maart 1953

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/6)

  • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 28 april 1987 tot 3 november 1989
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 14 september 1989 tot 23 mei 2002
  • beleidsmedewerker "E-Quality", kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, van januari 2008 tot augustus 2013

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/13)
  • lid Cliëntenraad Sociale Verzekeringsbank, van 2003 tot januari 2010
  • lid Landelijke Cliëntenraad SVB, van 2007 tot januari 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren van uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 september 1992 tot mei 1994

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
  • lid Comité van Aanbeveling Natuurlijke bevalling, omstreeks maart 1993
  • lid Comité van Aanbeveling American Football in Nederland

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer onder meer bezig met sociale zaken en ambtenarenzaken, en aanvankelijk ook met financiën, sociale vernieuwing en milieubeheer

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Beviel in juni 1993 van een zoon en was in verband daarmee enige tijd op zwangerschapsverlof

uit de privésfeer
Werd in 1993 op haar 40ste moeder en kreeg op haar 45ste een tweede kind. Had daar tussen twee miskramen. Zij was in die tijd Tweede Kamerlid.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.