Dr. K. (Kars) Veling

foto Dr. K. (Kars) Velingvergrootglas

Bescheiden, aimabele en gewaardeerde senator van het GPV en later van de ChristenUnie, waarvan hij in 2002 ook de eerste lijsttrekker werd. Als docent, rector en hoogleraar goed ingevoerd in het onderwijs. Was geïnteresseerd in toepassing van ICT, zowel in het onderwijs als op andere terreinen. Raakte na voor zijn partij teleurstellend verlopen Tweede Kamerverkiezingen oververmoeid. Toen hij niet opnieuw gekandideerd werd, trok hij zich terug uit de politiek en keerde hij terug naar het onderwijs. Was in 2011-2016 directeur van het Huis voor democratie en rechtsstaat (ProDemos).

GPV, ChristenUnie
in de periode 1991-2002: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

voornaam (roepnaam)

Kars (Kars)

personalia

geboorteplaats en -datum
Groningen, 30 juni 1948

levensbeschouwing
Gereformeerd (Vrijgemaakt)

partij/stroming

partij(en)
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) (sinds omstreeks 1970)
 • ChristenUnie, vanaf 2000

lid tussentijds gevormde fractie(s)
 • fractie-GPV/RPF, van 8 juni 1999 tot 27 maart 2001
 • fractie-ChristenUnie, van 27 maart 2001 tot 15 mei 2002

hoofdfuncties en beroepen

 • leraar wiskunde te Groningen, van 1969 tot 1974
 • docent filosofie, Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1972 tot 1987
 • docent/lector Theologische Universiteit, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, van 1972 tot 1987
 • adjunct-directeur Gereformeerde Sociale Academie te Zwolle, van 1974 tot 1980
 • buitengewoon hoogleraar filosofie, Theologische Universiteit, Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen, van 1987 tot 1995
 • plaatsvervangend rector Gereformeerde Scholengemeenschap "Prof.dr. S. Greijdanus" te Zwolle, van 1988 tot 1995
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 15 mei 2002
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) GPV Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 8 juni 1999
 • lid (later voorzitter) centrale directie "Greijdanus College" te Zwolle (eerdere geheten Gereformeerde Scholengemeenschap "Prof.dr. S. Greijdanus"), van 1995 tot 2002
 • fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 2002 tot 12 november 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 mei 2002 tot 12 november 2002
 • rector "Johan de Witt College" te 's-Gravenhage, van 1 juni 2003 tot 1 april 2011
 • directeur "Huis voor democratie en rechtsstaat" te 's-Gravenhage, van 1 april 2011 tot 1 juli 2016

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Eerste Kamer met diverse onderwerpen bezig, maar was vooral gespecialiseerd in onderwijs, cultuur (media), Europa en sociale zaken

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zijn vader was directeur van een schepenverzekeringsmaatschappij
 • Zijn schoonvader was rector

woonplaats
Delft

publicaties/bronnen

publicaties
 • "Luisteren en spreken" (1980)
 • "Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie" (dissertatie, 1982)
 • "De dienst van de overheid" (1987)
 • "Geen eigenmachtige uitlegging" (1988)
 • "Ruimte voor de rede" (2000)

literatuur/documentatie
H. Staal, "Vrijgemaakt, maar dan anders. Veling maakt ChristenUnie salonfähig", NRC Handelsblad, 4 mei 2002

uitgebreide versie

uitgebreide versie
Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding, wetenswaardigheden etc. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft. reageer

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.