J.D.B.A. baron van Heeckeren tot Enghuizen

foto J.D.B.A. baron van Heeckeren tot Enghuizen
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Geldersman uit een voornaam adellijk geslacht, die bijna vijftig jaar diplomatieke functies bekleedde. Was aanvankelijk marineofficier, maar werd daarna legatiesecretaris. Aan zijn gezantschap in Rusland kwam in 1837 na veertien jaar een einde toen zijn geadopteerde zoon werd verbannen vanwege een duel dat voor de dichter Poeschkin noodlottig afliep. In 1842 benoemde Willem II hem tot gezant in Wenen. Bij zijn afscheid in 1875 schonk de Oostenrijkse keizer hem een portret van zichzelf. Kreeg in 1872 de titel minister van staat, maar verbleef verder ambteloos in Parijs.

in de periode 1872-1884:

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacob Derk Burchard Anne

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 28 november 1792

overlijdensplaats en -datum
Parijs, 28 september 1884

3.

Hoofdfuncties/beroepen (2/9)

  • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Wenen, van 15 juni 1842 tot oktober 1875 (benoemd in maart 1842)
  • ambteloos (kreeg een pensioen van f 4000 per jaar)

ambtstitel
  • minister van staat, van 14 juli 1872 tot 28 september 1884

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

vicevoorzitter internationale jury, landbouwtentoonstelling te Wenen, 1873

5.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Vroeg ontslag als gezant te Sint Petersburg nadat zijn adoptiefzoon George Charles baron d'Anthès, luitenant in de garde van de keizerin, vanwege een duel met de dichter Poeshkin uit Rusland was verbannen. Poeshkin stierf in het duel.
  • Vervulde tussen 1837 en 1842 bijzondere diplomatieke missies, onder andere naar het Franse hof

predicaten/adellijke titels
  • baron de l'Empire, 1813

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.