C. (Cathy) Ubels-Veen

foto C. (Cathy) Ubels-Veen
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Vertegenwoordigster van de EVP in de enige periode dat die partij een zetel in de Tweede Kamer had. Was aanvankelijk lid van de ARP en daarna van het CDA en zat voor die partij in de gemeenteraad van Dokkum. In 1982 verliet zij echter de raad en haar partij, met name uit onvrede over het kernwapenstandpunt, en sloot zij zich aan bij de EVP. Maakte in de Kamer op politieke tegenstanders soms de indruk een wat wereldvreemde politica te zijn. Was vanuit haar geloof echter zeer betrokken bij vraagstukken als armoede, ontwikkelingssamenwerking en vrede en veiligheid.

EVP
in de periode 1982-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Catharina (Cathy)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
C. Veen

geboorteplaats en -datum
Kampen, 28 oktober 1928

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 februari 2015

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1975 tot oktober 1980
  • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van oktober 1980 tot januari 1982
  • EVP (Evangelische Volkspartij), van januari 1982 tot juni 1989
  • partijloos, vanaf juni 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen

  • lid gemeenteraad van Dokkum, van juni 1975 tot 28 januari 1982
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986
  • fractievoorzitter (eenvrouwsfractie) EVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

ambtenaar burgerlijke stand te Dokkum, vanaf 1979 (nog in september 1982)

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Was in 1982 nummer twee op de kandidatenlijst van de EVP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Friesland

anekdotes en citaten
  • Werd door sommigen gezien als 'wereldvreemd'. Het verhaal ging over haar dat zij, toen op haar eerste dag als Kamerlid schriftelijk werd gestemd over een voordracht voor een lid van de Algemene Rekenkamer, aan de bode die haar de stembus voorhield zou hebben gevraagd: "Waar is het voor?". Deze antwoordde: "Voor de Rekenkamer". Hierop zou zij - blijkbaar in de veronderstelling dat het om een collecte ging - een munt uit haar portemonnee hebben gehaald en deze in de bus hebben gedeponeerd. Dit kan overigens feitelijk nooit juist zijn geweest, aangezien er pas in 1984 over een voordracht voor de Rekenkamer werd gestemd.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.