C. (Cathy) Ubels-Veen

foto C. (Cathy) Ubels-Veenvergrootglas

Vertegenwoordigster van de EVP in de enige periode dat die partij een zetel in de Tweede Kamer had. Was aanvankelijk lid van de ARP en daarna van het CDA en zat voor die partij in de gemeenteraad van Dokkum. In 1982 verliet zij echter de raad en haar partij, met name uit onvrede over het kernwapenstandpunt, en sloot zij zich aan bij de EVP. Maakte in de Kamer op politieke tegenstanders soms de indruk een wat wereldvreemde politica te zijn. Was vanuit haar geloof echter zeer betrokken bij vraagstukken als armoede, ontwikkelingssamenwerking en vrede en veiligheid.

EVP
in de periode 1982-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornaam (roepnaam)

Catharina (Cathy)

personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
C. Veen

geboorteplaats en -datum
Kampen, 28 oktober 1928

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 februari 2015

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1975 tot oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van oktober 1980 tot januari 1982
 • EVP (Evangelische Volkspartij), van januari 1982 tot juni 1989
 • partijloos, vanaf juni 1989

hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Dokkum, van juni 1975 tot 28 januari 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter (eenvrouwsfractie) EVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986

partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter CDA gemeenteraad van Dokkum, van december 1981 tot januari 1982

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker EVP Tweede Kamerverkiezingen 1982
 • lijsttrekker EVP Tweede Kamerverkiezingen 1986

nevenfuncties

ambtenaar burgerlijke stand te Dokkum, vanaf 1979 (nog in september 1982)

opleiding

lager-/basisonderwijs
 • Prot.Chr. lagere school te Amsterdam

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o., Christelijke middelbare school te Amsterdam, tot 1944
 • h.b.s.-b, Christelijke middelbare school te Amsterdam, tot 1947

hoger beroepsonderwijs
 • secretaresse-opleiding, Instituut "Schoevers" te Amsterdam, tot 1948

academische studie
 • sociologie (kandidaats), Vrije Universiteit te Amsterdam, omstreeks 1960

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1982 nummer twee op de kandidatenlijst van de EVP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Friesland

uit de privésfeer
 • Haar echtgenoot was projectmanager
 • Haar vader was leraar aan een MULO-school

anekdotes en citaten
 • Werd door sommigen gezien als 'wereldvreemd'. Het verhaal ging over haar dat zij, toen op haar eerste dag als Kamerlid schriftelijk werd gestemd over een voordracht voor een lid van de Algemene Rekenkamer, aan de bode die haar de stembus voorhield zou hebben gevraagd: "Waar is het voor?". Deze antwoordde: "Voor de Rekenkamer". Hierop zou zij - blijkbaar in de veronderstelling dat het om een collecte ging - een munt uit haar portemonnee hebben gehaald en deze in de bus hebben gedeponeerd. Dit kan overigens feitelijk nooit juist zijn geweest, aangezien er pas in 1984 over een voordracht voor de Rekenkamer werd gestemd.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Dokkum, Brokmui 34, omstreeks 1982 tot november 1983
 • Amsterdam, Henriëtte Bosmansstraat, vanaf november 1983 (nog in 1990)

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
lid Arjos

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • Frans Kok, "Ik heb nog veel te leren", Nieuwkomers in de Kamer, NRC Handelsblad, 22 december 1982
 • "Altijd fel tegen kernwapens. Cathy Ubels (1928-2015)", Trouw, 19 februari 2015
 • Mark Kranenburg, "Een verdwaalde moraalridder in de Tweede Kamer", NRC Weekend, 28 februari/1 maart 2015
 • J. de Bas, "Cathy Ubels (1928-2015). Een wat naïef en zeer gedreven Kamerlid", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2015
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Amsterdam, 8 oktober 1959

echtgeno(o)t(e)/partner
Ir. S. Ubels, Sweis

kinderen
2 zonen en 2 dochters

vader
G. Veen, Gerardus

geboorteplaats en/of -datum
Zaandam, 22 augustus 1895

moeder
M. Bakker, Margaretha

geboorteplaats en/of -datum
Enschede, 28 februari 1897

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.