C. (Cathy) Ubels-Veen

foto C. (Cathy) Ubels-Veen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Vertegenwoordigster van de EVP in de enige periode dat die partij een zetel in de Tweede Kamer had. Was aanvankelijk lid van de ARP en daarna van het CDA en zat voor die partij in de gemeenteraad van Dokkum. In 1982 verliet zij echter de raad en haar partij, met name uit onvrede over het kernwapenstandpunt, en sloot zij zich aan bij de EVP. Politieke tegenstanders wierpen het beeld op dat zij een wat wereldvreemde politica was. Was vanuit haar geloof echter zeer betrokken bij vraagstukken als armoede, ontwikkelingssamenwerking en vrede en veiligheid.

EVP
in de periode 1982-1986: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Catharina (Cathy)

wijziging in naam en/of titulatuur
C. Veen

geboorteplaats en -datum
Kampen, 28 oktober 1928

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 17 februari 2015

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), van 1975 tot oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van oktober 1980 tot januari 1982
 • EVP (Evangelische Volkspartij), van januari 1982 tot juni 1989
 • partijloos, vanaf juni 1989

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • lid gemeenteraad van Dokkum, van juni 1975 tot 28 januari 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986
 • fractievoorzitter EVP Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1982 tot 3 juni 1986 (eenvrouwsfractie)

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

ambtenaar burgerlijke stand te Dokkum, vanaf 1979 (nog in september 1982)

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1982 nummer twee op de kandidatenlijst van de EVP bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Friesland

anekdotes en citaten
 • Werd door sommigen gezien als 'wereldvreemd'. Het verhaal ging over haar dat zij, toen op haar eerste dag als Kamerlid schriftelijk werd gestemd over een voordracht voor een lid van de Algemene Rekenkamer, aan de bode die haar de stembus voorhield zou hebben gevraagd: "Waar is het voor?". Deze antwoordde: "Voor de Rekenkamer". Hierop zou zij - blijkbaar in de veronderstelling dat het om een collecte ging - een munt uit haar portemonnee hebben gehaald en deze in de bus hebben gedeponeerd. Dit kan overigens feitelijk nooit juist zijn geweest, aangezien er pas in 1984 over een voordracht voor de Rekenkamer werd gestemd.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Frans Kok, "Ik heb nog veel te leren", Nieuwkomers in de Kamer, NRC Handelsblad, 22 december 1982
 • "Het vraagt weerbaarheid, om het op je eigen manier te blijven doen", in: A. Groen e.a. (red.), Vrouwen en het Binnenhof (1985), 107
 • "Altijd fel tegen kernwapens. Cathy Ubels (1928-2015)", Trouw, 19 februari 2015
 • Mark Kranenburg, "Een verdwaalde moraalridder in de Tweede Kamer", NRC Weekend, 28 februari/1 maart 2015
 • J. de Bas, "Cathy Ubels (1928-2015). Een wat naïef en zeer gedreven Kamerlid", in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 2015
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.