Th.J.M. (Theo) Hendriks

foto Th.J.M. (Theo) Hendriksvergrootglas

Voormalige stedenbouwkundige die vier jaar een opvallend Tweede Kamerlid was. Werd gekozen voor het AOV, maar kwam vanwege zijn solistische optreden al direct in conflict met fractieleider Jet Nijpels. Werd vijf maanden na zijn verkiezing uit de AOV-fractie gezet. Als eenling viel hij op door zijn nogal onconventionele en controversiële optreden. Hield zich vaak niet aan de parlementaire gewoonten en was daardoor soms lastig voor de Kamervoorzitter.

AOV, fractie-Hendriks (ex-AOV)
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

voornamen (roepnaam)

Theodorus Josephus Maria (Theo)

personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 18 juli 1928

overlijdensplaats en -datum
Goirle, 1 juli 2015

opmerkingen over de naam en/of titel
Voerde de titel 'stedarch.' achter zijn naam

partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij)
 • AOV (Algemeen Ouderen Verbond), tot 12 oktober 1994 (uit de partij gezet)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Hendriks, van 12 oktober 1994 tot 19 mei 1998

hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Internationaal te Eindhoven, van 1961 tot 1965
 • medewerker Prof.ir. S. van Embden, Bureau Eindhoven, van 1965 tot 1971
 • stedebouwkundig hoofdingenieur, gemeente Tilburg, van 1971 tot 1993
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1973 tot 5 juni 1974 (Christendemocratische fractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) groep-Hendriks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 oktober 1994 tot 19 mei 1998

partijpolitieke functies

 • voorzitter KVP afdeling Veldhoven
 • voorzitter Stichting "Filips Willem van Oranje-Nassau", omstreeks juli 1997 (wetenschappelijk bureau groep-Hendriks)

nevenfuncties

 • voorzitter VVV Veldhoven (voor kamerlidmaatschap)
 • voorzitter Oudervereniging "Sint Paulus Lyceum" te Tilburg (voor kamerlidmaatschap)
 • lid medezeggenschapsraad R.K. Middelbare Technische School te Tilburg (voor kamerlidmaatschap)
 • lid kring Midden-Brabant BNA (Bond van Nederlandse Architecten) (voor kamerlidmaatschap)
 • auteur/recensent vaktechnisch maandblad "Stadswerk"
 • auteur/recensent literair tijdschrift "Leydraden"
 • voorzitter Stichting "Archipolis", omstreeks 1990
 • voorzitter "Karel V Stichting", omstreeks juli 1997

opleiding

voortgezet onderwijs
 • m.u.l.o.-a, met wiskunde, tot 1944

hoger beroepsonderwijs
 • Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, tot 1954
 • Academie voor Voortgezet Bouwkunstonderricht te Tilburg, tot 1966
 • opleiding interieur-architect en architect BNA en stedebouwkundig architect BNS, Academie voor Hoger Bouwkunstonderricht te Tilburg

wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 10 oktober 1994 uit de fractie gezet, vanwege solistisch optreden en trad daarna op als eenmansfractie. Aan zijn vertrek ging een knallende ruzie met mevrouw Nijpels vooraf, die later verklaarde dat Hendriks zelfs fysiek geweld had gebruikt.
 • Door zijn optreden één van de opvallendste (of liever merkwaardigste) Tweede Kamerleden uit de periode 1994-1998. Viel op door op onverwachte momenten hoofdelijke stemming te vragen en door het vragen van debatten over zaken die al in een commissie of plenair werden behandeld. Hij kwam bijvoorbeeld in december 1994 in aanvaring met voorzitter Deetman toen hij bij voortduring orderegels en afspraken negeerde.

uit de privésfeer
Zijn zoon Oscar was in 1994 bij de Europese verkiezingen lijsttrekker van "God met ons"

woonplaats(en)/adres(sen)
Goirle, Hellenweg 13, omstreeks 1994 en nog in mei 1998

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.