Th.J.M. (Theo) Hendriks

foto Th.J.M. (Theo) Hendriks
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)

Voormalige stedenbouwkundige die vier jaar een opvallend Tweede Kamerlid was. Werd gekozen voor het AOV, maar kwam vanwege zijn solistische optreden al direct in conflict met fractieleider Jet Nijpels. Werd vijf maanden na zijn verkiezing uit de AOV-fractie gezet. Als eenling viel hij op door zijn nogal onconventionele en controversiële optreden. Hield zich vaak niet aan de parlementaire gewoonten en was daardoor soms lastig voor de Kamervoorzitter.

AOV, fractie-Hendriks (ex-AOV)
in de periode 1994-1998: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Theodorus Josephus Maria (Theo)

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 18 juli 1928

overlijdensplaats en -datum
Goirle, 1 juli 2015

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij)
 • AOV (Algemeen Ouderen Verbond), tot 11 oktober 1994 (uit de partij gezet)

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Hendriks (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 oktober 1994 tot 19 mei 1998

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Internationaal te Eindhoven, van 1961 tot 1965
 • medewerker Prof.ir. S. van Embden, Bureau Eindhoven, van 1965 tot 1971
 • stedebouwkundig hoofdingenieur, gemeente Tilburg, van 1971 tot 1993
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 1973 tot 5 juni 1974 (Christendemocratische fractie)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) groep-Hendriks, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 oktober 1994 tot 19 mei 1998

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/8)

 • voorzitter Stichting "Archipolis", omstreeks 1990
 • voorzitter "Karel V Stichting", omstreeks juli 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd op 10 oktober 1994 uit de fractie gezet, vanwege solistisch optreden en trad daarna op als eenmansfractie. Aan zijn vertrek ging een knallende ruzie met mevrouw Nijpels vooraf, die later verklaarde dat Hendriks zelfs fysiek geweld had gebruikt.
 • Legde op 9 mei 1995 in de Tweede Kamer een verklaring af over aantijgingen aan zijn adres en zijn conflict met Jet Nijpels
 • Door zijn optreden één van de opvallendste (of liever merkwaardigste) Tweede Kamerleden uit de periode 1994-1998. Viel op door op onverwachte momenten hoofdelijke stemming te vragen en door het vragen van debatten over zaken die al in een commissie of plenair werden behandeld. Hij kwam bijvoorbeeld in december 1994 in aanvaring met voorzitter Deetman toen hij bij voortduring orderegels en afspraken negeerde. In juni 1996 wilde hij een debat over voordrachten voor de Hoge Raad, toen de Kamer op het punt stond daarover schriftelijk te gaan stemmen. In 1997 liet hij de Kamer hoofdelijk stemmen over een door hem ingediend amendement op een wetsvoorstel over zittingsduur van heringedeelde gemeenten. Hij was de enige die voor stemde.

uit de privésfeer
 • Zijn zoon Oscar was in 1994 bij de Europese verkiezingen lijsttrekker van "God met ons"

anekdotes en citaten
 • Gaf in 1998 als stemverklaring: "Voorzitter! Ik verklaar hierbij tegen deze grondwetswijziging te zullen stemmen, omdat zij op zeer gespannen voet met de Grondwet staat."

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.