Drs. F.Ch. (Francine) Giskes

foto Drs. F.Ch. (Francine) Giskes
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Algemene Rekenkamer

Planologe en geografe die tien jaar een gewaardeerd Tweede Kamerlid voor D66 was. Werkte onder meer bij het adviesbureau van de Raad van State en het ministerie van VROM. Vanaf 1994 woordvoerster van de D66-fractie voor onder meer financiën, verkeer (waaronder grote projecten), volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, grotestedenbeleid, energie, pensioenen en arbeid en zorg. Pleitbezorgster van de kilometerheffing bij autogebruik. Wist moeilijke vraagstukken helder uiteen te zetten. Maakte enige tijd deel uit van het Kamerpresidium. Verliet in 2004 vanwege tragische persoonlijke omstandigheden de Tweede Kamer. Werd in 2009 burgemeester van Texel en was daarna vanaf 2015 vijf jaar lid van de Algemene Rekenkamer.

D66
in de periode 1994-2020: lid Tweede Kamer, lid Algemene Rekenkamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Francine Christina (Francine)

geboorteplaats en -datum
Delft, 18 april 1951

2.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/8)

 • senior adviseur Bureau Adviseur Raad van State, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1986 tot 1991
 • waarnemend hoofd bureau coördinatie en ondersteuning, directoraat-generaal van de Volkshuisvesting, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 1991 tot 1992
 • hoofd Bureau Onderzoek, gemeente Haarlem, van 1992 tot 1994
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 8 september 2004
 • burgemeester van Texel, van 20 november 2009 tot 15 oktober 2015
 • lid Algemene Rekenkamer, van 15 oktober 2015 tot 16 oktober 2020

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter TIHMS (The International Holland Music Sessions), vanaf juni 2018

vorige (2/26)
 • lid bestuur Intosai Development Initiative (IDI), van 2016 tot 2017
 • lid commissie van aanbeveling huisvesting Palmhoutwrakcollectie in Museum Kaap SKil

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/9)
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 maart 2003 tot 8 september 2004
 • voorzitter themacommissie Technologiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 2003 tot 8 september 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid bezig met onder meer financiën, verkeer en ruimtelijke ordening (grote projecten), pensioenen en economische zaken (energie)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in over evenredige vertegenwoordiging van gepensioneerden en werknemers in besturen van pensioenfondsen. De verdediging van het voorstel werd later overgenomen door Vivien van Geen en daarna door Bert Bakker. In 2008 werd dit voorstel vervangen door een nieuw initiatiefvoorstel van D66 en VVD. (28.354)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Nadat haar middelste dochter in november 2003 onder onduidelijke omstandigheden om het leven was gekomen, was zij tot februari 2004 afwezig. In de loop van 2004 ging zij wederom tijdelijk met verlof, waarna zij in september 2004 besloot terug te treden als Kamerlid.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.