M.J. (Marijke) Augusteijn-Esser

foto M.J. (Marijke) Augusteijn-Esser
Fotopersburo Dijkstra

D66-afgevaardigde uit Emmen die zich als Tweede Kamerlid vooral inzette voor natuurbehoud en het milieu. Kreeg echter met name bekendheid vanwege haar lidmaatschap van de parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp waarin zij enkele spraakmakende ondervragingen deed. Was voor zij Kamerlid werd onder meer eigenares van uitzendbureaus en een organisatiebureau. Behalve milieu en natuur waren ook duurzame energie en kernenergie, visserij, natte waterstaat en dierenwelzijn onderwerpen waarmee zij zich bezighield.

D66
in de periode 1994-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Marijke Joan (Marijke)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 28 januari 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • lid Provinciale Staten van Drenthe, van 15 april 1991 tot mei 1994
  • eigenares onderzoeksbureau, van 1992 tot 1994
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 mei 1994 tot 19 mei 1998
  • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 25 augustus 1998 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/15)
  • lid bestuur Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, vanaf 2003
  • lid bestuur plaatselijke omroepvereniging, vanaf 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
  • lid tijdelijke commissie klimaatverandering (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1995 tot oktober 1996
  • lid parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 14 oktober 1998 tot juni 1999

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling sociaal vernieuwingsproject "Mooi zo, goed zo", omstreeks april 1996

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
  • Hield zich in de Tweede Kamer met name bezig met natuurbeheer, energiebeleid, visserij, natte waterstaat en dierenwelzijn

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Tijdens de verhoren van de enquêtecommissie Bijlmer confronteerde zij cargo supervisor H. Aaij van El Al met een geluidsopname die wees op het 'onder de pet houden' van gegevens over de lading (namelijk gif en explosieven). De betrokkene stelde later dat de commissie ten onrechte de indruk had gewekt dat er gevaarlijke stoffen in het neergestorte toestel zaten. Zijn verklaring had betrekking op een lijst met al eerder uitgeladen goederen, en dat was bekend.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.