S.R. (Sam) Pormes

foto S.R. (Sam) Pormes
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Uit het onderwijs en de verslavingszorg afkomstig Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Was directeur van het Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe en later consulent daarvan. Verder was hij gemeenteraadslid in Assen en betrokken bij Molukse organisaties. Kwam in 2005 in conflict met zijn eigen fractie en de partijleiding vanwege tegen hem geuite beschuldigingen. Het daarop gevolgde royement werd na een rechtzaak en na bemiddeling ongedaan gemaakt. Enige maanden na terugkeer in de GroenLinks-fractie verliet hij de Senaat.

GroenLinks
in de periode 2001-2006: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Samuel Richard (Sam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Medemblik, 29 mei 1954

3.

Partij/stroming

partij(en)
  • CPN (Communistische Partij van Nederland), van 1976 tot 1989
  • GroenLinks, vanaf 1990 (28 november 2005 geroyeerd als lid, het royement werd in april 2006 ongedaan gemaakt)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

  • directeur Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe, van 1991 tot 1 januari 2005
  • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 19 juni 2001 tot 30 oktober 2006
  • consulent Centrum voor Internationale Samenwerking Drenthe, vanaf 1 januari 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
  • voorzitter Moluks Ontwikkelingsorganisatie Titane, vanaf 1997

vorige (2/3)
  • lid bestuur Institute for Multiparty Democracy, vanaf 1995
  • lid TAPAK Jakarta, vanaf 2000

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

opvallend stemgedrag (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Over hem deden verhalen de ronde dat hij in de jaren zeventig in Jemen een paramilitaire opleiding had gevolgd bij het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Ook zouden er connecties zijn geweest tussen hem en de treinkapers van De Punt in 1977. Hijzelf ontkende dit. In november 2005 royeerde het partijbestuur hem als lid en werd hem verzocht zijn Eerste Kamerzetel ter beschikking te stellen. De fractie schorste hem als lid. Reden was dat hij bij de kandidaatstelling niet volstrekte openheid zou hebben gegeven over zijn verleden. In januari 2006 sprak de rechter in een door hem aangespannen geding uit dat het bestuur niet langer de beschuldigingen mocht uiten. Het bestuur werd tevens opgedragen de eerdere beweringen te rectificeren. In april 2006 bepaalde de partijraad dat het royement moest worden opgeheven. Het partijbestuur stapte hierna op. Pas na bemiddeling door oud-Tweede Kamerlid Ernsting was de Eerste Kamerfractie van GroenLinks bereid hem weer in haar midden op te nemen. Hij verklaarde toen tevens in het najaar van 2006 de Eerste Kamer te zullen verlaten.

uit de privésfeer
  • Zijn ouders waren geboren in Nederlands-Indië

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.