F. (Francisca) Ravestein

foto F. (Francisca) Ravestein
bron: Fotobureau Dijkstra

Actieve, cultuurminnende D66-politica uit Rotterdam, die zich als Tweede Kamerlid vooral bezighield met monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Was aanvankelijk fysiotherapeute en later dagelijks bestuurder van de deelgemeente Rotterdam-Centrum-Noord, raadslid (en fractievoorzitter) in Rotterdam en directeur van Stichting Cruise Rotterdam. Hield zich in de Kamer ook bezig met grotesteden- en integratiebeleid, scheepvaart, midden- en kleinbedrijf en sport. Tevens was zij lid van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. In 2008-2014 was zij burgemeester van Opsterland en van 2014 tot 2022 was zij dat van Pijnacker-Nootdorp.

D66
in de periode 1998-2002: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Francisca (Francisca)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Leiden, 26 oktober 1952

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), van 1977 tot 15 juni 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • wethouder (van ruimtelijke ordening, monumenten, volkshuisvesting, kunst en cultuur en veluwezoom) van Renkum, van november 2004 tot 30 maart 2006
 • waarnemend burgemeester van Beverwijk, van 23 april 2007 tot 9 januari 2008
 • burgemeester van Opsterland, van 9 januari 2008 tot 25 juni 2014
 • burgemeester van Pijnacker-Nootdorp, van 25 juni 2014 tot 17 januari 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/14)
 • voorzitter NBB (Nederlandse Basketball Bond), van 13 februari 2010 tot 1 januari 2021
 • lid uitvoerende raad WBF (International Wheelchair Basketball Federation)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 7 februari 2002 tot 23 mei 2002

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Diende in 2001 samen met Staf Depla (PvdA) en Peter van Wijmen (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in om gemeenten meer mogelijkheden te geven om ontwijking van de Wet voorkeursrecht gemeenten bij verwerving van grond tegen te gaan. Dit voorstel werd in 2002 wet (Stb. 326). (27.750)
 • Diende in 2002 een initiatiefwetsvoorstel in dat beoogde de advisering door de Rijksdienst voor Monumentenzorg over de sloop van monumentale panden te beperken tot de monumentale waarde van het pand. De verdediging van dit voorstel werd in juni 2002 overgenomen door Ursie Lambrechts en het werd in 2006 ingetrokken. (28.191)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • In 2003 als tweede kandidaat op de voordracht geplaatst voor het burgemeesterschap van Bussum

uit de privésfeer
Haar vader was architect en aannemer en lid van gemeenteraad van Leiden

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.