Jhr. J.J. Quarles van Ufford

Ambtenaar aan wie twee keer tijdelijk de leiding van het ministerie van Marine en Koloniën werd opgedragen. Zoon van de laatste griffier van de (oude) Staten-Generaal en zelf voormalig griffier van de Staten van Drenthe.

technocraat
in de periode 1842: minister, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jacques Jean

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1788

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1855

2.

Hoofdfuncties/beroepen (7/8)

  • secretaris departement der Indirecte Belastingen, vanaf april 1807
  • ambtenaar ministerie van Binnenlandse Zaken, 1814
  • griffier Staten van Drenthe, van 1814 tot 1817
  • referendaris Raad van State, van 1817 tot 1825
  • secretaris-generaal ministerie van Marine en Koloniën, van 1825 tot 1842
  • belast met de waarneming van het bestuur van het ministerie van Marine en Koloniën, van 1 oktober 1829 tot 1 januari 1830
  • belast met de waarneming van het bestuur van het ministerie van Marine, van 1 januari 1842 tot 2 juni 1842 (wegens uitlandigheid van directeur-generaal Rijk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties

  • lid-secretaris Staatscommissie van advies inzake besparingen op de rijksuitgaven, van 1 augustus 1818 tot 1819
  • lid Raad van State in buitengewone dienst, vanaf 8 oktober 1842

4.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was griffier van de Staten-Generaal (1795) lid van het departementaal bestuur van Holland

5.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

6.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.