Jhr. J.J. Quarles van Ufford

Ambtenaar aan wie twee keer tijdelijk de leiding van het ministerie van Marine en Koloniën werd opgedragen. Zoon van de laatste griffier van de (oude) Staten-Generaal en zelf voormalig griffier van de Staten van Drenthe.

technocraat
in de periode 1842: minister, secretaris-generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Jacques Jean

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1788

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1855

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

  • referendaris Raad van State, van 1817 tot 1825
  • secretaris-generaal ministerie van Marine en Koloniën, van 1825 tot 1842
  • belast met de waarneming van het bestuur van het ministerie van Marine en Koloniën, van 1 oktober 1829 tot 1 januari 1830
  • belast met de waarneming van het bestuur van het ministerie van Marine, van 1 januari 1842 tot 2 juni 1842 (wegens uitlandigheid van directeur-generaal Rijk)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

  • lid-secretaris Staatscommissie van advies inzake besparingen op de rijksuitgaven, van 1 augustus 1818 tot 1819
  • lid Raad van State in buitengewone dienst, vanaf 8 oktober 1842

5.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was griffier van de Staten-Generaal (1795) lid van het departementaal bestuur van Holland

6.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

7.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.