Mr. J.B. van Son

foto Mr. J.B. van Son
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: beeldbank BHIC

Uit Den Bosch afkomstige katholieke minister, die onder Willem II tot de regeringsgetrouwen behoorde. Was advocaat en officier van justitie en maakte in 1840 als buitengewoon lid deel uit van de Dubbele Tweede Kamer. Maakte zich als minister tevergeefs sterk voor afschaffing van het recht van placet, het recht van de koning om pauselijke besluiten goed of af te keuren. Na zijn ministerschap een invloedrijk katholiek politicus in Noord-Brabant met een breed sociaal netwerk en goede contacten met de clerus. Bevorderde de overgang van de katholieken van de liberale naar de conservatieve stroming.

regeringsgezinden ten tijde van Willem I, regeringsgezinden ten tijde van Willem II
in de periode 1840-1875: buitengewoon lid Tweede Kamer, minister, staatsraad in buitengewone dienst

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Baptist

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 8 juni 1804

overlijdensplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 6 november 1875

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief (regeringsgezind onder Willem II)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • advocaat te 's-Hertogenbosch, van december 1827 tot 1 oktober 1838
 • officier van justitie, Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, van 1 oktober 1838 tot 16 december 1844
 • buitengewoon lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 5 augustus 1840 tot 4 september 1840 (voor Noord-Brabant)
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 16 december 1844 tot 1 juli 1862
 • voorlopig belast met leiding ministerie voor Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 15 januari 1845 tot 16 augustus 1845 (benoemd bij K.B. van 16 december 1844)
 • minister voor Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 16 augustus 1845 tot 25 maart 1848
 • staatsraad in buitengewone dienst, Raad van State, van 16 februari 1864 tot 6 november 1875

4.

Nevenfuncties

medewerker dagbladen "De Tijd en "De Noordbrabander", van 1848 tot 1853

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
honoriar lid Raad van State, van 1 juli 1862 tot 16 februari 1864

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Had in 1847 een groot aandeel in het regeringsvoorstel tot afschaffing van het Recht van Placet (voorafgaande goedkeuring van bekendmaking van pauselijke besluiten). Dit voorstel werd overigens door de Tweede Kamer verworpen.
 • Trad in maart 1848 af als minister, nadat de koning buiten de ministers om de Tweede Kamervoorzitter had gevraagd de in de Tweede Kamer levende wensen voor Grondwetsherziening kenbaar te maken

uit de privésfeer (3/6)
 • Zijn zwager was burgemeester van Geertruidenberg
 • Een zus van hem was religieuze
 • Zijn vader was advocaat, drossaard van Waalwijk, lid van de Hoge Vierschaar van Stad en Meierij van Den Bosch, fiscaal der middelen te lande, rechter en president van het Provinciaal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Raad van State, 9 juli 1842

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/7)
 • P. Chr. Smit, "Verslag der vergadering van 1 December 1875 gewijd aan de nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son", 's-Hertogenbosch, 1876, Vereeniging "De Katholieke Kring"
 • J. van Miert, 'Conservatisme onder katholieken in een biografisch perspectief: Mr. J.B. van Son (1804-1875)', in: "Bijdragen en Mededelingen Geschiedenis der Nederlanden", 104 (1989), afl. 3, pp. 393-413
 • J. van Miert, 'Van alle Staats- en openbare zorgen ontheven. J.B. van Son als ijveraar voor kerk en katholicisme', in: "Noordbrabants historisch jaarboek", (Zutphen 1990), pp. 48-83
 • J.H.J.M. Witlox, "De Katholieke Staatspartij" (1919/1927), deel II, 145-147
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IX, 1050
 • Ned. Patriciaat, 1962

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.