Mr. M.A.M. Waszink

foto Mr. M.A.M. Waszink
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank archief Den Haag

Minister van Onderwijs in het eerste kabinet-De Geer. Had bestuurlijke ervaring als burgemeester van Heerlen, maar werd vooral in het kabinet opgenomen als vertegenwoordiger van de katholieken. Dat gebeurde overigens tegen de zin van de katholieke leider Nolens. Wist weinig van onderwijs en leed als minister, mede door gebrek aan steun van de katholieke fractie enkele parlementaire nederlagen. Na zijn ministerschap burgemeester van Roermond, in welke functie hij meer aanzien had.

RKSP
in de periode 1926-1929: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Marinus Alphonse Marie

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 18 mei 1881

overlijdensplaats en -datum
Breda, 23 oktober 1943

2.

Partij/stroming

partij(en)
RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • hoofdcommies-redactie ter secretarie, gemeente Maastricht, van 1912 tot 1 april 1913
 • burgemeester van Heerlen, van 1 april 1913 tot 8 maart 1926
 • kantonrechter-plaatsvervanger te Heerlen, van 1 november 1913 tot 8 maart 1926
 • minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 8 maart 1926 tot 10 augustus 1929 (op non-actief van 10 november 1927 tot 31 januari 1928 in verband met zijn gezondheid)
 • burgemeester van Roermond, van 16 november 1929 tot 1 januari 1935

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • ondervoorzitter Limburgse Katholiekendagen, omstreeks 1929
 • lid Raad van Commissarissen Limburgsche Tramwegmaatschappij, omstreeks 1929

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Op 17 december 1926 verwierp de Tweede Kamer achtereenvolgens met 37 tegen 36 stemmen en met 39 tegen 35 stemmen door hem verdedigde wetsvoorstellen over resp. invoering van het Frans in het lager onderwijs en over verlenging met drie jaar van de bestaanstermijn van bepaalde ULO-scholen
 • Weigerde in 1928 vanwege financiële bezwaren de initiatiefwet-Zijlstra over verlaging van de leerlingenschaal te bekrachtigen
 • Op 6 december 1928 verwierp de Tweede Kamer met 45 tegen 14 stemmen de subsidiëring van f 10.000 voor de RK Handelshogeschool in Tilburg, zoals voorgesteld in de begroting voor 1929

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1928 een wijziging van de Lager-Onderwijswet tot stand waardoor per 1 juli 1928 de het zevende leerjaar opnieuw (na vier jaar opschorting) werd ingevoerd
 • Bracht in 1928 een wijziging van de Arbeidswet 1919 tot stand, waardoor (leerplichtige) jongens van 13 jaar via een leerlingovereenkomst ook een opleiding konden volgen in een bedrijf

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was tijdens de formatie-Limburg in 1926 kandidaat voor Waterstaat. De formatie strandde op het laatste moment, omdat geen overeenstemming met de CHU-kandidaatministers kon worden bereikt over het gezantschap bij de Paus.
 • Was tijdens de formatie-De Geer in 1926 aanvankelijk kandidaat voor Binnenlandse Zaken en later voor Waterstaat. Werd na het bedanken door diverse katholieke kandidaten (N.C.M.A. van den Dries, J.A.J. Barge, E.J.J. van der Heijden) en het bedanken voor Onderwijs door Prof. R. Casimir en V.H. Rutgers minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
 • Moest zich eind 1927/begin 1928 vanwege zijn gezondheidstoestand enige tijd laten vervangen door minister Kan; was ook daarvoor al enkele malen uitgeschakeld door ziekte

anekdotes en citaten
 • De kunstenaar Richard Roland Holst, die als directeur van de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam met minister Waszink vaak moest overleggen, noemde de bewindsman vanwege zijn haardracht in 1926 in zijn correspondentie met Johan Huizinga steevast "Kuifman".

verkiezingen
 • Was in 1922 Tweede Kamerkandidaat voor de Rooms-Katholieken (zevende op de kandidatenlijst in de kieskring Maastricht), maar werd niet gekozen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • I. Laszlo, scriptie Staatkundig Historische Studiën, RU Leiden (1982)
 • Biografische Lexicon van bekende R.K. Tijdgenoten
 • P.J. Oud, "Het Jongste Verleden", deel III, 83-84 en 237-241

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.