Jhr. J.Th. van Spengler

foto Jhr. J.Th. van Spengler
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag

Officier, Gouverneur van residentie. Werd in 1849 in het eerste kabinet-Thorbecke minister van Oorlog. De kandidaat van Thorbecke was door de koning afgewezen. Van Spengler trad na twee jaar af na de verwerping van een wetsvoorstel. Hij had echter ook al snel genoeg gekregen van het ministerschap, omdat hij voortdurend moest schipperen tussen de wensen van de koning en de kritische houding van de Tweede Kamer over defensie-uitgaven.

technocraat
in de periode 1849-1852: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Johannes Theodorus

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 4 december 1790

overlijdensplaats en -datum
Gendringen (Gld.), 16 november 1856

2.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/18)

 • commandant eerste bataljon, zevende afdeling Infanterie, van 1830 tot 7 december 1837
 • commandant, afdeling Grenadiers, van 1 januari 1841 tot 6 maart 1841
 • commandant, regiment Grenadiers, vanaf 6 maart 1841
 • commandant, Regiment Grenadiers en Jagers, van 7 maart 1845 tot 30 april 1848
 • minister van Oorlog, van 1 november 1849 tot 15 juli 1852
 • minister van Marine ad interim, van 20 april 1851 tot 1 november 1851 (na het aftreden van minister Lucas)

officiersrangen (4/9)
 • luitenant-kolonel, van 8 oktober 1840 tot 1843
 • kolonel, van 24 oktober 1843 tot 1848
 • generaal-majoor, van 30 april 1848 tot 1 november 1849
 • luitenant-generaal titulair, september 1852

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

adjudant in buitengewone dienst van de koning Willem I en II, vanaf 7 december 1837

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Stelde in 1850 het Comité van Defensie in, een uit officieren (gewone leden) en deskundigen (buitengewone leden) bestaand permanent adviesorgaan over defensie-aangelegenheden

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1851 wetten tot stand tot regeling van de militaire pensioenen bij de landmacht en bij de zeemacht

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 2 mei 1851 verwierp de Eerste Kamer met 25 tegen 8 stemmen het door hem als minister van Marine ad interim verdedigde begrotingsvoorstel (f 150.000) inzake het herstel van de schipsluis te Willemsoord
 • Vroeg ontslag als minister, nadat de Tweede Kamer op 16 februari 1852 zijn wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent het bouwen, planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingswerken (de Kringenwet) met 31 tegen 23 stemmen had verworpen.

uit de privésfeer
 • In zijn verschillende militaire rangen nam hij aan krijgstochten deel. In 1809 in Brabant tegen de Engelsen, in 1815 tegen Napoleon en in 1830 te Antwerpen tegen de Belgen.
 • Nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht
 • In 1832-1834 dienst bij het mobiele leger

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 20 februari 1816

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, deel X, 280
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel V, 785
 • J.W.G. Cornet en D. Langedijk, Jonkheer Johannes Theodorus van Spengler, in: "Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de koninklijke residentie 's-Gravenhage 1813-1963" (Den Haag. 1963) 1-15

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.