Jhr. J.Th. van Spengler

foto Jhr. J.Th. van Spengler
bron: Gemeentearchief Den Haag

Officier, Gouverneur van residentie. Werd in 1849 in het eerste kabinet-Thorbecke minister van Oorlog. De kandidaat van Thorbecke was door de koning afgewezen. Van Spengler trad na twee jaar af na de verwerping van een wetsvoorstel. Hij had echter ook al snel genoeg gekregen van het ministerschap, omdat hij voortdurend moest schipperen tussen de wensen van de koning en de kritische houding van de Tweede Kamer over defensie-uitgaven.

technocraat
in de periode 1849-1852: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Theodorus

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Zutphen, 4 december 1790

overlijdensplaats en -datum
Gendringen (Gld.), 16 november 1856

3.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/18)

 • commandant, regiment Grenadiers, vanaf 6 maart 1841
 • commandant, Regiment Grenadiers en Jagers, van 7 maart 1845 tot 30 april 1848
 • minister van Oorlog, van 1 november 1849 tot 15 juli 1852
 • minister van Marine ad interim, van 20 april 1851 tot 1 november 1851 (na het aftreden van minister Lucas)

officiersrangen (2/9)
 • generaal-majoor, van 30 april 1848 tot 1 november 1849
 • luitenant-generaal titulair, september 1852

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

adjudant in buitengewone dienst van de koning Willem I en II, vanaf 7 december 1837

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon
 • Stelde in 1850 het Comité van Defensie in, een uit officieren (gewone leden) en deskundigen (buitengewone leden) bestaand permanent adviesorgaan over defensie-aangelegenheden

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 2 mei 1851 verwierp de Eerste Kamer met 25 tegen 8 stemmen het door hem als minister van Marine ad interim verdedigde begrotingsvoorstel (f 150.000) inzake het herstel van de schipsluis te Willemsoord
 • Vroeg ontslag als minister, nadat de Tweede Kamer op 16 februari 1852 zijn wetsvoorstel houdende bepalingen omtrent het bouwen, planten en het maken van andere werken binnen zekeren afstand van vestingswerken (de Kringenwet) met 31 tegen 23 stemmen had verworpen.

uit de privésfeer
 • In zijn verschillende militaire rangen nam hij aan krijgstochten deel. In 1809 in Brabant tegen de Engelsen, in 1815 tegen Napoleon en in 1830 te Antwerpen tegen de Belgen.
 • Nam deel aan de Tiendaagse Veldtocht
 • In 1832-1834 dienst bij het mobiele leger

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer, 20 februari 1816

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.