W.F. ridder van Rappard

foto W.F. ridder van Rappard

Artillerie-officier, die in 1907 Staal opvolgde als minister van Oorlog in het kabinet-De Meester. Begon zijn militaire loopbaan in Nederlands-Indië en werd later docent aan de KMA en de Hogere Krijgsschool. Werd in 1905 commandant van de stelling van Amsterdam. Liberale technocraat, die zich in het parlement maar weinig thuis voelde. De verwerping van zijn begroting door de Tweede Kamer in december 1907 leidde tot de val van het kabinet.

partijloze liberaal
in de periode 1907-1908: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Willem Frederik

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 4 januari 1846

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 mei 1913

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/14)

  • commandant Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak en bevelhebber derde militaire afdeling (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) te Breda, van 1 april 1904 tot 1 juni 1905
  • commandant Stelling van Amsterdam en bevelhebber eerste militaire afdeling (Noord-Holland en Zuid-Holland ten noorden van de Lek en de Nieuwe Maas, incl. Rotterdam), van 1 juni 1905 tot 8 april 1907
  • minister van Oorlog, van 8 april 1907 tot 12 februari 1908 (beëdigd 7 april 1907)

officiersrangen (2/7)
  • kolonel der artillerie, van 15 november 1900 tot 1 mei 1904
  • generaal-majoor, vanaf 1 mei 1904

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter Commissie van deskundigen onderhoud van de burgerbevolking in de Stelling van Amsterdam, vanaf december 1905

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
  • In oktober 1907 verwierp de Tweede Kamer met 47 tegen 38 stemmen het door hem verdedigde wetsvoorstel inzake de instelling van een fonds voor de voltooiing van de Stelling van Amsterdam
  • Kreeg in november 1907 veel kritiek op een door hem in juli van dat jaar uitgezonden bekendmaking dat 3000 dienstplichtigen per 1 december naar huis zouden worden gestuurd, vanwege inkrimping van het blijvend gedeelte. Omdat het parlement daarmee niet tijdig instemde, moest hij die maatregel terugtrekken.
  • De Tweede Kamer verwierp op 21 december 1907 (een jaar na de 'Nacht van Staal') met 53 tegen 38 stemmen zijn begroting met name vanwege zijn plannen voor vermindering van het 'blijvend gedeelte', waarna het kabinet aftrad

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.