Ch.F. Pahud

foto Ch.F. Pahud
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Koloniaal specialist, die in het eerste kabinet-Thorbecke minister van Koloniën was. Was al van jongs af aan verbonden met Nederlands-Indië, waar hij sinds zijn twintigste ambtelijke functies bekleedde, met name bij het financieel toezicht. Was in 1849 korte tijd fungerend S.G. van Koloniën en werd daarna minister. Ging na de Aprilbeweging van 1853 over naar het opvolgende kabinet-Van Hall/Donker Curtius en bracht toen het belangrijke Regeringsreglement voor Nederlands-Indië tot stand. Tijdens de vijf jaar (1856-1861) dat hij Gouverneur-Generaal was, waren er diverse schermutselingen in de buitengewesten.

technocraat
in de periode 1849-1861: minister, Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.