Mr. B. Ort

foto Mr. B. Ort
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Privécollectie

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden bekwaam het ministerie van Justitie leidde. Was al voor zijn ministerschap bevriend met Cort van der Linden. Had als voorzitter van een staatscommissie een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van een nieuw Wetboek van Strafvordering, maar kon dit Wetboek niet tijdens zijn ministerschap tot stand brengen. Nauwgezette jurist, met veel plichtsgevoel, die ingesteld was op harmonie. Echte vakminister. Na zijn aftreden raadsheer in de Hoge Raad.

partijloze liberaal
in de periode 1913-1918: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Bastiaan

geboorteplaats en -datum
Gorinchem, 6 januari 1854

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 november 1927

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • officier van justitie, rechtbank arrondissement Amsterdam, van 1 maart 1893 tot 1 november 1897
 • chef (rang: raadadviseur) afdeling burgerlijk en handelsrecht, rechterlijke organisatie, ministerie van Justitie, van 1 november 1897 tot 1 juni 1901 (hield zich tevens bezig met herziening van de strafproceswetgeving)
 • advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, van 1 juni 1901 tot 29 augustus 1913 (benoemd bij K.B. van 7 mei 1901)
 • minister van Justitie, van 29 augustus 1913 tot 9 september 1918
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 juni 1919 tot 4 november 1927 (benoemd bij K.B. van 16 mei 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

voorzitter Staatscommissie voor herziening Wetboek van Strafvordering, van 7 mei 1910 tot 29 augustus 1913

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1914 een ontwerp-Wetboek van Strafvordering in, maar dit voorstel bleef onafgedaan

als bewindspersoon (wetgeving) (3/9)
 • Bracht in 1918 samen met Cort van der Linden de Wet woonwagens en woonschepen tot stand, die bepaalde dat een woonwagen of woonschip alleen mocht worden bewoond met toestemming van de Commissaris van de Koningin. Gemeenten konden woonwagens en -schepen niet weren, maar wel een vaste plaats toewijzen. De bewoner moest voldoende middelen van bestaan hebben en de woonwagen of het woonschip moest bewoonbaar zijn.
 • Bracht in 1918 samen met Posthuma de Handelsregisterwet tot stand, op grond waarvan alle ondernemingen bij een Kamer van Koophandel moesten worden ingeschreven in een handelsregister
 • Bracht in 1918 de wet tot stand houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. Met dat toezicht werd de Koninklijke Marechaussee belast. De wet voerde een systeem van verblijfsvergunningen in.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Promoveerde bij prof. A.E.J. Modderman
 • Zijn echtgenote was een kleindochter van A. Hartevelt, Eerste Kamerlid

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
P. van Ham, scriptie Geschiedenis der Nederlandse Staatsinstellingen, RU Leiden (1983)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.