Mr. B. Ort

foto Mr. B. Ort
bron: Privécollectie

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad, die tijdens de Eerste Wereldoorlog in het kabinet-Cort van der Linden bekwaam het ministerie van Justitie leidde. Was al voor zijn ministerschap bevriend met Cort van der Linden. Had als voorzitter van een staatscommissie een belangrijk aandeel bij de voorbereiding van een nieuw Wetboek van Strafvordering, maar kon dit Wetboek niet tijdens zijn ministerschap tot stand brengen. Nauwgezette jurist, met veel plichtsgevoel, die ingesteld was op harmonie. Echte vakminister. Na zijn aftreden raadsheer in de Hoge Raad.

partijloze liberaal
in de periode 1913-1918: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Bastiaan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gorinchem, 6 januari 1854

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 november 1927

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

  • advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, van 1 juni 1901 tot 29 augustus 1913 (benoemd bij K.B. van 7 mei 1901)
  • minister van Justitie, van 29 augustus 1913 tot 9 september 1918
  • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 1 juni 1919 tot 4 november 1927 (benoemd bij K.B. van 16 mei 1919)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

voorzitter Staatscommissie voor herziening Wetboek van Strafvordering, van 7 mei 1910 tot 29 augustus 1913

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
  • Diende in 1914 een ontwerp-Wetboek van Strafvordering in, maar dit voorstel bleef onafgedaan

als bewindspersoon (wetgeving) (2/9)
  • Bracht in 1918 samen met Posthuma de Handelsregisterwet tot stand, op grond waarvan alle ondernemingen bij een Kamer van Koophandel moesten worden ingeschreven in een handelsregister
  • Bracht in 1918 de wet tot stand houdende nadere voorzieningen in de tegenwoordige buitengewone omstandigheden betreffende het toezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. Met dat toezicht werd de Koninklijke Marechaussee belast. De wet voerde een systeem van verblijfsvergunningen in.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Promoveerde bij prof. A.E.J. Modderman
  • Zijn echtgenote was een kleindochter van A. Hartevelt, Eerste Kamerlid

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.