Mr. A.E.J. Modderman

foto Mr. A.E.J. Modderman
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898

Liberale strafrechtgeleerde uit een aanzienlijke Groningse familie, die minister van Justitie werd in het conservatief-liberale kabinet-Van Lynden van Sandenburg. Al op zeer jonge leeftijd hoogleraar in Amsterdam en na zes jaar benoemd in Leiden. Was meer een erudiete wetenschapper dan een staatsman. Bracht belangrijke wetgeving tot stand zoals de Drankwet en de Auteurswet. Zijn voornaamste prestatie was echter de vaststelling van een nieuw Wetboek van Strafrecht ter vervanging van de Franse Codel Penal. Bij de voorbereiding daarvan had hij als lid van een staatscommissie al een belangrijke rol gespeeld. Gemakkelijk, helder spreker die goed aangeschreven stond als minister (en zelfs als beste Justitieminister van de negentiende eeuw wordt beschouwd). Overleed op bijna 47-jarige leeftijd.

liberaal
in de periode 1879-1883: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Anthony Ewoud Jan

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Winschoten, 27 september 1838

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 7 augustus 1885

3.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/5)

 • hoogleraar strafrecht, Atheneum Illustre te Amsterdam, van 21 juli 1864 tot 1 januari 1871
 • hoogleraar strafrecht, Hogeschool te Leiden, van 1 januari 1871 tot 20 augustus 1879
 • minister van Justitie, van 20 augustus 1879 tot 23 april 1883
 • raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, van 29 mei 1885 tot 7 augustus 1885 (vanwege ziekte niet beëdigd)

ambtstitel
 • minister van staat, van 29 april 1883 tot 7 augustus 1885

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

lid Staatscommissie inzake de samenstelling van het Wetboek van Strafrecht (Staatscommissie-De Wal), van 28 september 1870 tot 13 mei 1875

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Verzette zich in 1881 in de Tweede Kamer bij de behandeling van de ontwerp-Wetboek van Strafrecht met succes tegen herinvoering van de doodstraf
 • Ondernam in 1883 een korte poging om het demissionaire kabinet te reconstrueren

als bewindspersoon (wetgeving) (2/5)
 • Bracht in 1881 een wet tot stand houdende bepalingen tot regeling van de kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap (Drankwet, Stb. 97). De verkoop van sterke drank in de kleinhandel wordt aan vergunningen gebonden. Gemeenten kunnen zodoende eisen stellen aan de inrichting van dranklokalen en verkoop in bepaalde straten verbieden.
 • Bracht in 1881 de Auteurswet tot stand ter vervanging van een wet uit 1817. Het auteursrecht van vervaardigers van geschriften, plaat-, kaart-, muziek- en toneelwerken werd vastgelegd, evenals dat van uitvoerders van dramatisch-muzikale en toneelwerken. Het auteursrecht was 50 jaar geldig en liep tot 30 jaar na de dood van de auteur door.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Een dochter van hem was gehuwd met een kleinzoon van C.M. Nap, Tweede Kamerlid
 • Zijn schoonvader, C.L. de Vos, was president van de Hoge Raad (1882-1885)

verkiezingen
 • Werd in 1883 bij de Tweede Kamerverkiezingen in het kiesdistrict Delft na herstemming verslagen door A.H.M. van Berckel (rk)

niet-aanvaarde politieke functies
 • kabinetsformateur, maart 1883 (opdracht geweigerd)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.