M.D. graaf van Limburg Stirum

foto M.D. graaf van Limburg Stirum
bron: Beeldbank ministerie van Defensie

Liberaal minister van Oorlog in het kabinet-De Vries/Fransen van de Putte. Officier die tot de vertrouwelingen van de koning behoorde. Had in 1831 meegevochten bij de strijd om de Citadel van Antwerpen en daar een onderbeen verloren. Als minister kreeg hij in 1873 onvoldoende steun in de Tweede Kamer voor zijn voorstel om de dienstvervanging af te schaffen. Hij was een vurig pleitbezorger van de persoonlijke dienstplicht en maakte daarvoor volop propaganda. De koning verleende hem met tegenzin ontslag.

liberaal
in de periode 1872-1873: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Menno David

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Wexford (Ierl.), 30 november 1807

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 juli 1891

3.

Hoofdfuncties/beroepen (3/11)

 • minister van Oorlog, van 6 juli 1872 tot 15 september 1873
 • lid Grote Staf van het leger, van 1873 tot 1 januari 1874
 • gepensioneerd, van 1 januari 1874 tot 22 juli 1891

officiersrangen (2/9)
 • generaal-majoor in werkelijke dienst, van 1870 tot 1871 (tijdens mobilisatie van het leger)
 • luitenant-generaal der genie b.d., vanaf 1 januari 1874

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorziter Anti-dienstvervangingsbond, van augustus 1875 tot 1883 (oprichter)
 • voorzitter Vereeniging "De Sphinx" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Diende in 1873 samen met de ministers Geertsema en Brocx een ontwerp-Militiewet in, waarvan persoonlijke dienstplicht uitgangspunt was. Dienstplichtigen zouden worden vrijgelaten in de keuze van garnizoen en korps en studerenden zouden geen deel uitmaken van het blijvend gedeelte van het leger. Vroeg ontslag, nadat de Tweede Kamer op 30 juni 1873 artikel 1 van wetsvoorstel met 43 tegen 25 stemmen had verworpen.
 • Voerde in 1873, in samenwerking met chef staf generaal Booms, de nieuwe legerorganisatie in. Er kwamen 4 divisiecommandanten, die tevens bevelhebber werden van de 4 regionale militaire afdelingen. De vaste verdedigingslinies kregen hierdoor in vredestijd een eigen bevelhebber.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/5)
 • Was oprichter van de Anti-dienstvervangingsbond
 • Zijn vader was luitenant-generaal in Engelse en Nederlandse dienst en secretaris van de Prins van Oranje (1813)
 • Zijn oudste broer was gehuwd met een dochter van A.G. Camper, Tweede Kamerlid, zijn jongere broer was gehuwd met een dochter van W.H.A.C. baron van Heeckeren van Kell, Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.