M.D. graaf van Limburg Stirum

foto M.D. graaf van Limburg Stirum
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie

Liberaal minister van Oorlog in het kabinet-De Vries/Fransen van de Putte. Officier die tot de vertrouwelingen van de koning behoorde. Had in 1831 meegevochten bij de strijd om de Citadel van Antwerpen en daar een onderbeen verloren. Als minister kreeg hij in 1873 onvoldoende steun in de Tweede Kamer voor zijn voorstel om de dienstvervanging af te schaffen. Hij was een vurig pleitbezorger van de persoonlijke dienstplicht en maakte daarvoor volop propaganda. De koning verleende hem met tegenzin ontslag.

liberaal
in de periode 1872-1873: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Menno David

geboorteplaats en -datum
Wexford (Ierl.), 30 november 1807

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 juli 1891

2.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • commandant, tweede stelling der genie te 's-Hertogenbosch, van 1868 tot 1 juli 1868
 • commandant Utrechtse Linie, Nieuwe Hollandsche Waterlinie, van 1870 tot 1871 (tijdens Frans-Duitse Oorlog)
 • minister van Oorlog, van 6 juli 1872 tot 15 september 1873
 • lid Grote Staf van het leger, van 1873 tot 1 januari 1874
 • gepensioneerd, van 1 januari 1874 tot 22 juli 1891

officiersrangen (4/9)
 • kolonel der genie, van 15 januari 1864 tot 15 november 1867
 • generaal-majoor, van 15 november 1867 tot 1 juli 1868 (op eigen verzoek op non-actief gesteld)
 • generaal-majoor in werkelijke dienst, van 1870 tot 1871 (tijdens mobilisatie van het leger)
 • luitenant-generaal der genie b.d., vanaf 1 januari 1874

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

3.

Nevenfuncties (2/4)

 • voorziter Anti-dienstvervangingsbond, van augustus 1875 tot 1883
 • voorzitter Vereeniging "De Sphinx" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Verhoogde de begroting van het ministerie van Oorlog met enkele miljoenen om de Utrechtse linie te kunnen versterken
 • Diende in 1873 samen met de ministers Geertsema en Brocx een ontwerp-Militiewet in, waarvan persoonlijke dienstplicht uitgangspunt was. Dienstplichtigen zouden worden vrijgelaten in de keuze van garnizoen en korps en studerenden zouden geen deel uitmaken van het blijvend gedeelte van het leger. Vroeg ontslag, nadat de Tweede Kamer op 30 juni 1873 artikel 1 van wetsvoorstel met 43 tegen 25 stemmen had verworpen.
 • Voerde in 1873, in samenwerking met chef staf generaal Booms, de nieuwe legerorganisatie in. Er kwamen 4 divisiecommandanten, die tevens bevelhebber werden van de 4 regionale militaire afdelingen. De vaste verdedigingslinies kregen hierdoor in vredestijd een eigen bevelhebber.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Tijdens de behandeling van de ontwerp-Militiewet in juni 1873 verweet Tweede Kamerlid De Roo van Alderwerelt hem dat hij diens goede naam had geschaad door een persoonlijke brief te openbaren. De Roo weigerde daarna nog met hem te debatteren. Het conflict werd opgelost na bemiddeling door jhr. C.M. Storm van 's-Gravesande.
 • Was in 1875 oprichter van de Anti-dienstvervangingsbond

uit de privésfeer (3/4)
 • Door overgrootmoeder Th.A. baronesse van Coehoorn stamde hij af van de beroemde vestingbouwkundige Menno van Coehoorn
 • Zijn vader was luitenant-generaal in Engelse en Nederlandse dienst en secretaris van de Prins van Oranje (1813). Keerde in 1813 met de Prins terug uit Engeland, maar vestigde zich pas in 1821 definitief in Nederland.
 • Zijn oudste broer was gehuwd met een dochter van A.G. Camper, Tweede Kamerlid, zijn jongere broer was gehuwd met een dochter van W.H.A.C. baron van Heeckeren van Kell, Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • F. de Bas, "Menno David, Graaf van Limburg Stirum, oud-minister van Oorlog, oprichter van den anti-dienstvervangingbond herdacht", ('s-Gravenhage, 1891)
 • J.A. van der Stok, "Een zeldzaam Nederlander: Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David graaf van Limburg Stirum" ('s-Gravenhage, 1892)
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel III, 1203

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.