Mr. F.G.R.H. van Lilaar

foto Mr. F.G.R.H. van Lilaar
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Verburg, M.E., Geschiedenis van het Ministerie van Justitie, deel 1, 1798-1898

Katholieke rechter uit Amersfoort, die minister van Justitie werd in het liberale kabinet-Van Bosse/Fock. Werd vooral bekend door het tot stand brengen van een wet tot afschaffing van de doodstraf en schafte ook de schavotstraf af. Na zijn ministerschap keerde hij terug naar de rechterlijke macht. Kleinzoon van een lid van de Nationale Vergadering uit 1796.

liberaal
in de periode 1868-1871: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Franciscus Gerardus Reinierdus Hubertus

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 9 november 1823

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 23 april 1889

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/10)

 • raadsheer Provinciaal Gerechtshof te Haarlem, van 1 oktober 1866 tot 4 juni 1868
 • minister van Justitie, van 4 juni 1868 tot 4 januari 1871
 • minister voor de Zaken der Rooms-Katholieke Eredienst, van 4 juni 1868 tot 1 september 1868 (departement opgeheven bij K.B. van 29 juli 1868)
 • ambteloos, van 4 januari 1871 tot 1 januari 1876
 • raadsheer Gerechtshof te Amsterdam, van 1 januari 1876 tot 1 juni 1878
 • raadsheer Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 1 juni 1878 tot 23 april 1889

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

5.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • In juni 1870 verwierp de Tweede Kamer de considerans van het door hem verdedigde wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtvordering. Dit wetsvoorstel had tot doel de in 1861 tot stand gekomen Wet op de rechterlijke organisatie in te voeren.
 • Stelde in 1870 de Staatscommissie-De Wal in, die een ontwerp moest maken voor het Wetboek van Strafrecht

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1870 een wet (Stb. 56) tot afschaffing van de schavotstraf (openlijke tentoonstelling op een schavot) en van geseling tot stand
 • Bracht in 1870 een wet (Stb. 162) tot afschaffing van de doodstraf tot stand. De doodstraf in het burgerlijk recht werd vervangen door een tuchthuisstraf variërend van vijf jaar tot levenslang. De straf kon ook worden omgezet in gevangenisstraf. In het militair strafrecht werd de doodstraf in vredestijd en voor misdrijven niet voor de vijand gepleegd afgeschaft. De doodstraf door de strop werd vervangen door een tuchthuisstraf variërend van vijf tot vijfentwintig jaar en die door de kogel door kruiwagenstraf (plaatsing in een militaire strafgevangenis met dwangarbeid) van vijf tot vijftien jaar.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Diende op 5 november 1870 zijn ontslag in vanwege kritiek in de Tweede Kamer op door hem ingediende wetsvoorstellen

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel VIII, 1047

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.