Jhr. G.J.G. Klerck

foto Jhr. G.J.G. Klerck
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Gemeentearchief Den Haag

Negentiende-eeuwse ingenieur en minister. Begon zijn loopbaan als officier bij de genie en was adviseur voor de aanleg van spoorwegen. In het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg kortstondig minister van Oorlog in een reeks van vier ministers. Kwam spoedig met de koning in conflict toen in 1876 zonder diens toestemming legertenten bij een watersnood in Noord-Brabant waren gebruikt. Trad af, nadat zijn plannen voor uitbreiding van de militie waren afgewezen. Keerde in 1879 terug als minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid en bracht diverse wetten tot verbetering en aanleg van kanalen tot stand, waarvan die tussen Amsterdam en de Merwede de belangrijkste was. Lange, broodmagere man, die bijna fluisterend sprak.

conservatief-liberaal
in de periode 1876-1883: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


  1. Personalia
  2. Partij/stroming
  3. Hoofdfuncties/beroepen
  4. Partijpolitieke functies
  5. Nevenfuncties
  6. Opleiding
  7. Activiteiten
  8. Wetenswaardigheden
  9. Uitgebreide versie

1.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden.

De Stichting PDC beheert dit biografisch archief zonder publieke middelen. Die situatie is niet langer houdbaar. Zonder externe financiering zullen Parlement.com, het biografisch archief en Europa-Nu.nl verdwijnen. Zie deze column voor meer achtergrondinformatie.

Om die reden zijn alle biografieën nu in beperkte vorm weergegeven. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.