Jhr.Mr. H.J. van der Heim

foto Jhr.Mr. H.J. van der Heim
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank

Conservatieve minister van Financiën in het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg. Advocaat en gemeenteraadslid in Den Haag en daarna onderwijsinspecteur. Zoon van J.A. van der Heim van Duyvendijk, die minister was onder Willem II. Wist bekwaam de afnemende Indische baten en stijgende lasten ten gevolge van de Vestingswet en de spoorwegaanleg op te vangen, maar ondervond veel tegenstand bij zijn wetgevende arbeid.

conservatief
in de periode 1874-1877: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Hendrik Jacob

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 19 januari 1824

overlijdensplaats en -datum
Florence (Italië), 13 februari 1890

begraafplaats en -datum
Eik-en-Duinen te 's-Gravenhage, 22 februari 1890

2.

Partij/stroming

stroming(en)
 • conservatief
 • lid kiesvereeniging Vaderland en Koning te 's-Gravenhage
 • Algemeene Kiesvereeniging in Nederland, vanaf december 1868 (mede-initiatiefnemer)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • inspecteur van het lager onderwijs voor Zuid-Holland, van 16 december 1857 tot juli 1865
 • lid Provinciale Staten van Zuid-Holland, van 4 november 1862 tot 26 augustus 1874 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage)
 • lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, van 5 juli 1865 tot 26 augustus 1874
 • minister van Financiën, van 27 augustus 1874 tot 3 november 1877
 • ambteloos, vanaf 3 november 1877

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/4)

 • lid hoofddirectie Geneeskundig gesticht voor minderjarige idioten te 's-Gravenhage, omstreeks 1862
 • voorzitter Vereeniging tot verbetering van de woningen der arbeidende klasse te 's-Gravenhage, van 1872 tot 1882

afgeleide functies, presidia etc.
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, omstreeks juni 1876

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zijn wetsvoorstel om de accijnzen op zout, zeep en rundvlees af te schaffen en te vervangen door een verhoging van de accijns op tabak werd nog voor de openbare behandeling ingetrokken
 • In december 1876 verwierp de Eerste Kamer zijn wetsvoorstel tot wijziging van de Muntwet tot invoering van de gouden standaard en van zilveren en bronzen pasmunten.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1875 de wet tot afschaffing van het vuur-, ton- en bakengeld tot stand
 • Bracht in 1875 een noodwet tot stand waardoor de vrije aanmunting van zilveren munten werd gestaakt, maar zilveren guldens en rijksdaalders onbeperkte betaalkracht hielden. Hiermee werd de 'hinkende' gouden standaard ingevoerd.
 • Bracht in 1877 een wet tot herziening van de tarieven van inkomende rechten tot stand

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij moest voor zijn gezondheid later in een zuidelijk klimaat gaan wonen
 • Zijn echtgenote was een nicht van S. baron van Heemstra, Tweede Kamerlid (1897-1911) en een kleindochter van jhr. S.J. Sandberg van Essenburg, lid Staten-Generaal, Tweede Kamerlid en staatsraad
 • Een zwager van zijn echtgenote was een zoon van L.G.A. graaf van Limburg Stirum, Eerste Kamerlid en Commissaris des Konings

verkiezingen (3/4)
 • Werd in 1868 bij de algemene verkiezingen in het district Middelburg verslagen door de liberalen G.A. Fokker en D. van Eck
 • Werd in 1874 bij tussentijdse verkiezingen in het district Gouda in de eerste stemmingsronde verslagen door H.C. Verniers van der Loeff (lib.) en M. Bichon van IJsselmonde (a.r.)
 • Werd in 1881 bij tussentijdse verkiezingen in het district Gorinchem verslagen door H. Seret (a.r.)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • J. Heemskerk Azn., Levensbericht van H.J. van der Heim, in: Handelingen en Mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1890
 • Nederlandsche Spectator 1890, 69
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 1053

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.