J.H. (Hans) Gispen

foto J.H. (Hans) Gispenvergrootglas

Econoom en antirevolutionaire ondernemer, die in het derde kabinet-Gerbrandy minister van Handel, Nijverheid en Landbouw werd. Zoon van een gereformeerde predikant. Werd in 1939, na ambtelijke functies op het ministerie van Economische Zaken te hebben vervuld, directeur van geneesmiddelenfabriek Organon. Was in 1946 nog wel Eerste Kamerkandidaat, maar speelde verder geen politieke rol meer en zette zijn loopbaan voort in het bedrijfsleven.

ARP
in de periode 1945: minister

voornamen (roepnaam)

Johannes Hendrik (Hans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Baarn, 11 augustus 1905

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 16 juni 1968

levensbeschouwing
Gereformeerd

partij/stroming

partij(en)
ARP (Anti-Revolutionaire Partij), vanaf 1937

hoofdfuncties en beroepen

 • houtkoper afdeling export, HKI (Hollandse Kunstzijde Industrie) te Breda, vanaf 1928
 • medewerker AKU (Algemene Kunstzijde Unie), tot 1933
 • medewerker Meelcentrale te 's-Gravenhage, van 1933 tot 1934
 • ambtenaar ministerie van Economische Zaken, van 5 maart 1934 tot 1 oktober 1934
 • adjunct-chef Bureau Nijverheid, ministerie van Economische Zaken, van 1 oktober 1934 tot 1 januari 1935
 • hoofdcommies ministerie van Economische Zaken, van 1 januari 1935 tot 1 januari 1936
 • adjunct-chef afdeling Nijverheid (rang: referendaris), ministerie van Economische Zaken, van 1 januari 1936 tot 1 februari 1939
 • voorzitter Raad van Bestuur geneesmiddelenfabriek "Organon/Oss" te Oss, van 1 februari 1939 tot februari 1945
 • lid College van Algemene Commissarissen voor Landbouw, Handel en Nijverheid, van 18 november 1944 tot 23 februari 1945
 • minister van Handel, Nijverheid en Landbouw, van 23 februari 1945 tot 25 juni 1945
 • voorzitter Raad van Bestuur geneesmiddelenfabriek "Organon/Oss" te Oss, van juni 1945 tot 1 januari 1947
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur N.V. Zwanenburg-Organon, vanaf 1953 KZO (koninklijke Zwanenburg-Organon) te Oss, van 1 januari 1947 tot 1 januari 1962 (na fusie Zwanenburg en Organon)

partijpolitieke functies

 • lid College van Advies ARP, omstreeks 1955

nevenfuncties

 • lid Commissie voor het Bedrijfsleven
 • lid Mijnraad, vanaf 15 september 1945
 • lid Staatscommissie inzake de nationalisatie van De Nederlandsche Bank (Staatscommissie-De Vries), van 9 november 1945 tot 3 december 1946
 • lid Bankraad, vanaf september 1946
 • lid College van Curatoren NEI (Nederlands Economisch Instituut), omstreeks 1950
 • lid Raad van Commissarissen N.V. AKU (Algemene Kunstzijde Unie), vanaf augustus 1951
 • lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, omstreeks 1959
 • lid Noordelijke Economische Technologische Organisatie

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Christelijke Hogere Burgerschool te 's-Gravenhage, tot 1923

academische studie
 • economie, Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, van september 1923 tot 2 oktober 1928

activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Woonde in 1946 de geallieerde voedselconferentie te Londen bij en pleitte daar voor vorming van een West-Europees samenwerkingsverband

wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Leed aan tuberculose
 • Overleed na reeds in 1961 door een hersenbloeding verlamd te zijn geraakt
 • Zijn vader was predikant te Baarn, Breukelen, Zwolle en Scheveningen
 • Een broer van hem was hoogleraar aan de Vrije Universiteit

verkiezingen
 • Was in 1946 ARP-kandidaat bij de Eerste Kamerverkiezingen

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Leysin (Zwitserland)
 • 's-Gravenhage, Van Neckstraat 120, van 16 mei 1933 tot januari 1939
 • Vught, Van der Schuerenstraat 6, van 24 januari 1939 tot februari 1945
 • Wargrave (G.Br.), van 23 februari 1945 tot november 1945
 • Vught, Van der Schuerenstraat 6, van 21 november 1945 tot april 1950
 • Nijmegen, Sint Canisiussingel 6, van 17 april 1950 tot 16 juni 1968

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 september 1946

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
L.J. de Putter, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1984)

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te 's-Gravenhage, 7 november 1930

echtgeno(o)t(e)/partner
B. van Eijnsbergen, Barendina (Dina)

kinderen
2 zoons en 2 dochters

vader
W.H. Gispen, Willem Hendrik

geboorteplaats en/of -datum
Kampen, 9 maart 1871

moeder
A.M.C. van der Dussen, Anna Maria Catharina

geboorteplaats en/of -datum
Grave, 2 juni 1873

broers en zusters
4 broers (studeerden allen aan de V.U.)

beroep grootvader (vaderskant)
predikant

familierelaties

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.