A.G. Ellis

foto A.G. Ellis
bron: Het Geheugen van Nederland

Marineofficier die onder meer commandant van de zeemacht in Indië was en commandant van de stelling van Den Helder. Groeide op in Suriname als zoon van een welgestelde hoofdambtenaar en een vrijgekochte Surinaamse slavin. Was als zeeofficier ook lange tijd actief in de Oost. In het kabinet-Kuyper minister van Marine. Typische a-politieke marineman, die gold als 'socialistenvreter'.

partijloos
in de periode 1903-1905: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Abraham George

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Paramaribo, 26 augustus 1846

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 29 november 1916

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/22)

 • belast met diplomatieke zending naar de president van Venezuela, van 8 april 1902 tot 10 april 1902
 • (waarnemend) directeur-commandant marinedirectie te Willemsoord en commandant van de Stelling Den Helder, van 2 juni 1902 tot 16 maart 1903
 • minister van Marine, van 16 maart 1903 tot 16 augustus 1905
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 9 maart 1905 tot 22 april 1905 (na het aftreden van minister Melvil van Lynden)
 • minister van Buitenlandse Zaken ad interim, van 7 augustus 1905 tot 16 augustus 1905 (na het aftreden van minister Van Weede van Berencamp)

officiersrangen (2/6)
 • schout-bij-nacht, van 2 juni 1902 tot 2 juni 1904
 • vice-admiraal, van 2 juni 1904 tot 1 december 1905

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • lid Raad van Commissarissen Nederlandsche Petroleum Maatschappij, omstreeks 1912
 • lid bestuur Koloniale Rubber Maatschappij te Amsterdam, omstreeks 1916

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid Marinevereeniging
 • erevoorzitter "Onze Vloot"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad als minister hard op tegen mogelijke verzetshaarden bij de marine en ontsloeg alle bestuurders van de sociaaldemocratische Matrozenbond
 • In 1905 werd vanuit marinekringen bij hem aangedrongen zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Den Helder. Op verzoek van de Koningin vroeg Lohman aan hem aan dit verzoek geen gehoor te geven.

uit de privésfeer
 • Zijn moeder werd als slavin in Suriname geboren uit een gemengd huwelijk
 • Schoonzoon van de vice-admiraal J.W. Binkes

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Marine, februari 1908 (geweigerd vanwege hartproblemen)

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.