H. Dyserinck

foto H. Dyserinck
bron: Documentatie Centraal Bureau voor de Genealogie

Typische negentiende-eeuwse minister van Marine, die zijn loopbaan als zeeofficier begon. Was als zodanig vooral actief in de wateren van Nederlands-Indië en West-Indië. Later onderdirecteur van de Marine in Willemsoord (Den Helder). Werd als minister in het kabinet-Mackay ten val gebracht nadat hij geweigerd had een liberaal Tweede Kamerlid als zeeofficier in rang te bevorderen.

conservatief
in de periode 1888-1891: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam

Hendrik

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
Achternaam oorspronkelijk 'Dijserinck"

geboorteplaats en -datum
Haarlem, 11 maart 1838

overlijdensplaats en -datum
De Steeg (gem. Rheden), 27 september 1906

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/19)

  • onderdirecteur der Marine te Willemsoord, van 1 mei 1886 tot 21 april 1888
  • minister van Marine, van 21 april 1888 tot 31 maart 1891
  • gepensioneerd, 1 april 1891

officiersrangen (2/5)
  • kapitein-ter-zee, van 13 februari 1883 tot 1 mei 1890
  • schout-bij-nacht, van 1 mei 1890 tot 1 april 1891

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Vroeg in februari 1891 ontslag als minister, maar bleef aan vanwege de op handen zijnde behandeling van de Militiewet. Er was, onder andere in de Eerste Kamer, kritiek op de vertragingen bij de bouw van marineschepen waarvoor al wel gelden waren toegestaan.
  • Trad af nadat de Tweede Kamer op 19 maart 1891 een motie-Viruly Verbrugge met 66 tegen 17 stemmen had aangenomen. De motie betreurde dat hij onvoldoende was ingegaan op de redenen voor het niet bevorderen tot hoofdofficier van het liberale Kamerlid S.T. Land. Land had een kritisch artikel geschreven, waarvan de minister ten onrechte veronderstelde dat hij dat op de vloot had laten verspreiden. De bevordering was daarom niet doorgegaan, maar Dyserinck vertelde dat tijdens een interpellatie-Levyssohn Norman niet.

uit de privésfeer (3/4)
  • Nam deel aan de krijgsverrichtingen in Nieuw-Guinea en tegen Boni in 1858
  • Had een aandeel in de krijgsverrichtingen in Atjeh en volbracht een zending naar kuststaatjes ter verspreiding van een proclamatie der Nederland-Indische regering
  • Een broer van hem was wethouder van Amsterdam (1889-1893)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.