Jhr.Mr. P.J.A.M. (Joseph) van der Does de Willebois

foto Jhr.Mr. P.J.A.M. (Joseph) van der Does de Willebois
bron: M.W. Jurriaanse

Katholieke bewindsman die na een rechterlijke carrière (o.a. procureur-generaal) Commissaris van de Koning in Limburg werd. In die functie regelmatig betrokken bij internationale kwesties en op grond daarvan aangezocht als minister van Buitenlandse Zaken. Maakte zowel deel uit van het kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg als van het kabinet-Heemskerk Azn. Was bevriend met de koning, die hem in de adelstand verhief.

conservatief (katholiek)
in de periode 1856-1885: minister, Commissaris van de Koning(in)

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pieter Joseph August Marie (Joseph)

2.

Personalia

wijziging in naam en/of titulatuur
 • P.J.A.M. Willebois, van 17 februari 1816 tot 28 augustus 1856
 • Mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois, van 28 augustus 1856 tot 18 oktober 1877
 • Jhr.Mr. P.J.A.M. van der Does de Willebois, vanaf 18 oktober 1877

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 17 februari 1816

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 15 september 1892

3.

Partij/stroming

stroming(en)
gematigd liberaal, neigend naar conservatisme

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • procureur-generaal Provinciaal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, van 1 augustus 1855 tot 1 oktober 1856
 • Commissaris des Konings in Limburg, van 1 oktober 1856 tot 27 augustus 1874 (benoemd bij K.B. van 12 september 1856)
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 27 augustus 1874 tot 3 november 1877
 • ambteloos, van november 1877 tot april 1883
 • minister van Buitenlandse Zaken, van 23 april 1883 tot 1 november 1885

ambtstitel
 • minister van staat, van 31 oktober 1885 tot 15 september 1892

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

auditeur Schuttersraad der dienstdoende schutterij te 's-Hertogenbosch, tot 1 november 1842

afgeleide functies, presidia etc.
(tijdelijk) secretaris van de ministerraad (kabinet-Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg), van augustus 1874 tot november 1877

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon
 • Bracht in 1877 een nieuwe regeling voor de diplomatieke dienst tot stand

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was wegens zijn werkzaamheid en welsprekendheid populair in Limburg; tot verbazing van velen werd hij minister in het kabinet-Heemskerk-Van Lynden van Sandenburg
 • Had als Commissaris des Konings vanwege de ligging van Limburg vele internationale zaken te regelen
 • Nam in verband met zijn gezondheid ontslag, wat hem bij K.B. van 28 oktober 1885 per 1 november werd verleend

uit de privésfeer
 • Zijn vader was officier van gezondheid en eerste geneesheer van de hospitalen te 's-Hertogenbosch
 • P.S. van Son was zijn voogd
 • Door tweede huwelijk financieel onafhankelijk geworden

anekdotes en citaten
 • Was bevriend met de koning en maakte met hem op mooie zomeravonden wandelingetjes langs het strand van Scheveningen

niet-aanvaarde politieke functies
 • minister van Justitie, juli 1874 (tijdens de formatie-Heemskerk; later werd hem Buitenlandse Zaken aangeboden)

predicaten/adellijke titels
 • jonkheer (bij Koninklijk Besluit nr. 2 van 18 okt. 1877 in de adelstand verheven)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.