Mr.Dr. J.A.M. van Buuren

foto Mr.Dr. J.A.M. van Buuren
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN

Topambtenaar in Nederlands-Indië, die als partijloze ingenieur minister van Waterstaat werd in het vierde kabinet-Colijn. In Nederlands-Indië een voortvarend bezuiniger, die met veel energie leiding gaf aan het departement van Verkeer en Waterstaat. Gold als minister als één van de zwakste schakels in het kabinet en werd in het opvolgende vijfde kabinet-Colijn, dat grotendeels uit technocraten bestond, niet gehandhaafd. Had in 1938 wel de Electriciteitswet tot stand gebracht.

partijloze liberaal
in de periode 1937-1939: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen

Johannes Antonius Marie

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Schiedam, 8 augustus 1884

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 26 april 1970

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/8)

  • verlof in Nederland, 1937
  • minister van Waterstaat, van 24 juni 1937 tot 25 juli 1939
  • ambteloos, vanaf 1939

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

adviseur Centraal Bureau Defensieschade, omstreeks 1946

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
  • Kreeg in de Eerste Kamer veel kritiek op zijn beleid ten aanzien van het bestrijden van zgn. wilde bussen. Een door hem in december 1938 verdedigd noodwetje werd ondanks die kritiek met 19 tegen 14 stemmen aangenomen. Regeringsfractie CHU stemde met uitzondering van één lid, samen met SDAP (met uitzondering van twee leden) en NSB en VDB, tegen.
  • Diende in 1938 de ontwerp-Wet Autovervoer Personen in. De wet werd door minister Albarda in het Staatsblad gebracht.

als bewindspersoon (wetgeving)
  • Bracht in 1938 de Electriciteitswet tot stand, die bepaalde dat elektriciteitslevering zoveel mogelijk door Nederlandse bedrijven diende te geschieden. Voor levering van stroom vanuit het buitenland was in het vervolg een vergunning nodig. Het wetsvoorstel was in 1936 ingediend door minister Van Lidth de Jeude.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
  • Bezuinigde als hoofd van het Indische departement van Verkeer en Waterstaat sterk op het elektriciteitswezen, de mijnbouw en het spoorbedrijf. Hij trok tevens de B-schaal van het Bezoldigingsbesluit in, waardoor vooral de Indo-Europese ambtenaren werden getroffen.
  • De katholieken maakten na de formatie bezwaar tegen zijn benoeming toen bleek dat hij gehuwd was geweest met een tweemaal gescheiden vrouw. Ze moesten er in berusten dat zijn ministerschap niet kon worden teruggedraaid.
  • Keerde in juli 1939 niet terug als minister in het vijfde kabinet-Colijn, omdat hij (met Slotemaker de Bruïne) als een zwakke bewindspersoon werd gezien. De liberaal Van Lidth de Jeude drong als ministerskandidaat aan op zijn vertrek en volgde hem op.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.