W.J. Cohen Stuart

foto W.J. Cohen Stuart
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank ministerie van Defensie / Instituut voor Militaire Geschiedenis

Marineofficier, die minister van Marine was in het liberale kabinet-De Meester. Had deel genomen aan expedities in Atjeh en was commandant op diverse schepen. Zoals veel ministers van Marine kreeg hij te maken met bezwaren tegen zijn nieuwbouwplannen. Zowel daarbij als bij zijn voorstellen over het Korps Mariniers volgde hij een tamelijk onvast beleid. Het afnemende vertrouwen in de Tweede Kamer deed hem in juli 1907 besluiten af te treden. Hij keerde daarna nog enige tijd terug naar de marine.

liberaal
in de periode 1905-1907: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
William James

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 4 maart 1857

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 juni 1935

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • commandant, logementschip Hr.Ms. "Buffel", van 1 november 1903 tot juli 1904
 • commandant, instructieschip Hr.Ms. "Nautilus", van juli 1904 tot augustus 1905
 • minister van Marine, van 17 augustus 1905 tot 5 augustus 1907
 • commandant, pantserdekschip Hr.Ms. "Friesland, van 17 augustus 1908 tot november 1909
 • gepensioneerd, vanaf 16 november 1909

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 16 november 1878 tot 1 maart 1890
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 maart 1890 tot 15 augustus 1900
 • kapitein-luitenant-ter-zee, van 16 augustus 1900 tot 10 mei 1905
 • kapitein-ter-zee, van 10 mei 1905 tot 16 november 1909

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

lid plaatselijke commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, van 21 april 1899 tot 1 september 1899

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Vereniging van Officieren en Oud-Officieren "Onderdeel Bijstand"

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Nam in 1906 het besluit tot aankoop van een eerste onderzeeboot. Deze was een jaar eerder bij een particuliere werf gebouwd.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/5)
 • Wist in december 1906 een begrotingsartikel over de aanbouw van een pantserschip te 'redden' door in te stemmen met een suggestie van Talma (a.r.) dat het schip niet voor de Europese maar voor de Indische dienst zou worden bestemd
 • Vroeg op 17 juli 1907 ontslag als minister, nadat een nieuw wetsvoorstel over bezuiniging bij het Korps Mariniers slecht was ontvangen in de Tweede Kamer. Anders dan in oktober 1906 koos hij nu wel vóór opheffing van het Korps door het stopzetten van de werving.
 • Zette zich na zijn pensionering in voor het Zeemansfonds

uit de privésfeer
 • Was medeoprichter van een Burgerwacht en de Nederlandse padvinderij
 • Overleed door een dodelijke hartattaque in de tram, op weg naar zoon

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "N.R.C.", 3 juni 1935
 • P.A. Manzoli, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1984)
 • Ned. Patriciaat, 1984

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.