L.G. Brocx

foto L.G. Brocx
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Haagse Beeldbank

Vijf jaar een bezadigde minister van Marine in drie opvolgende liberale kabinetten (Van Bosse/Fock, Thorbecke III en De Vries). Moest in 1873 aftreden na verwerping van zijn begroting. Was voor hij minister werd marineofficier en leraar aan het Koninklijk Instituut voor de Marine. Zowel tijdens zijn ministerschap als nadien, toen hij lid was van de Anti-dienstvervangingsbond, streed hij tegen plaatsvervanging bij leger en vloot.

liberaal
in de periode 1868-1873: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lodewijk Gerard

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 31 december 1819

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 2 december 1880

2.

Partij/stroming

stroming(en)
liberaal

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/9)

 • op non-actief, van 31 juli 1844 tot 15 september 1850 (vanwege gezondheid)
 • officier transportschip "Dordrecht", vanaf 15 september 1850
 • op non-actief, 1857 (vanwege gezondheid)
 • eerste officier-instructeur, KIM (Koninklijk Instituut der Marine) te Willemsoord, van 1857 tot 1868
 • minister van Marine, van 4 juni 1868 tot 18 december 1873
 • minister van Koloniën ad interim, van 16 november 1870 tot 4 januari 1871 (na het aftreden van minister De Waal)
 • minister van Oorlog ad interim, van 23 december 1871 tot 5 februari 1872 (na het aftreden van minister Engelvaart)
 • minister van Oorlog ad interim, van 15 september 1873 tot 6 oktober 1873 (na het aftreden van minister Van Limburg Stirum)

(in)formateurschap(pen)
 • kabinetsformateur (samen met C. Fock), van 24 november 1870 tot 28 november 1870 (poging mislukt)

officiersrangen
 • luitenant-ter-zee tweede klasse, van 1842 tot 1 januari 1853
 • luitenant-ter-zee eerste klasse, van 1 januari 1853 tot 17 maart 1861
 • kapitein-luitenant-ter-zee, van 17 maart 1861 tot 5 juli 1876 (op non-actief per 13 mei 1870)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid bestuur Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, omstreeks 1863
 • lid bestuur Anti-dienstvervangingsbond, vanaf augustus 1875

afgeleide functies, presidia etc.
tijdelijk secretaris van de ministerraad (kabinet-De Vries), van juli 1872 tot december 1873

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Gaf als minister de voorkeur aan bouw van marineschepen bij particuliere werven, waardoor de rijkswerven moesten inkrimpen
 • Diende in 1873 samen met de ministers Geertsema en Van Limburg Stirum een ontwerp-Militiewet in, waarvan persoonlijke dienstplicht uitgangspunt was. Het wetsvoorstel strandde in de Tweede Kamer door verwerping van artikel 1.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1871 een wet inzake de bevordering, het ontslag en het op pensioen stellen der militaire officieren bij de zeemacht tot stand

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Trad af nadat de Tweede Kamer op 11 december 1873 de begroting van Marine voor 1874 met 37 tegen 30 stemmen had verworpen. De Kamermeerderheid (conservatieven, katholieken, anti-revolutionairen en enkele liberalen, onder wie Stieltjes) verweet hem de slechte toestand van de Marine bij het uitbreken van de Atjeh-oorlog.

verkiezingen
 • Was in 1878 in het district Winschoten kandidaat bij tussentijdse verkiezingen (vanwege uitbreiding van het ledental), maar kreeg slechts 15 procent van de stemmen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
M. Gerritsen, scriptie parlementaire geschiedenis, RU Leiden (1984)

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.