N. Bosboom

foto N. Bosboomvergrootglas

Minister van Oorlog in het kabinet-Cort van der Linden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Klom bij de artillerie op tot kolonel. Mengde zich als publicist in defensiedebatten. Kon mede door zijn bruuske optreden moeilijk overweg met Kamerleden en kwam bovendien in conflict met opperbevelhebber Snijders en de koningin. Stapte op nadat de Tweede Kamer een hem onwelgevallige motie had aangenomen.

oud- of vrije liberalen
in de periode 1913-1917: minister

Voornaam

Nicolaas

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 30 september 1855

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 14 november 1937

Partij/stroming

stroming(en)
vrij-liberaal

Hoofdfuncties/beroepen (3/13)

 • ambteloos, vanaf 15 mei 1917
 • minister van Oorlog, van 29 augustus 1913 tot 15 mei 1917
 • gepensioneerd, van 15 maart 1912 tot 29 augustus 1913 (pensioen van f 2100 per jaar)

officiersrangen (2/8)
 • luitenant-generaal, 15 januari 1918
 • generaal-majoor, van 26 augustus 1913 tot 15 januari 1918

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid Legercommissie, vanaf 1910
 • lid legercommissie inzake onderzoek naar opleiding der militie bij de infanterie, van 1910 tot 1913

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Onder zijn ministerschap vond op 31 juli 1914 een volledige mobilisatie plaats van land- en zeemacht. Opperbevelhebber werd C.J. Snijders. De mobilisatie verliep in zijn algemeenheid vlot.
 • Hij kreeg na enige tijd te maken met diverse problemen rond de huisvesting en verlofregelingen en met de geringe mogelijkheden voor nuttige tijdsbesteding voor de gemobiliseerden.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1916 de Landstormwet tot stand, waardoor mannen onder de 30 jaar die niet dienstplichtig waren voor Landstormdienst konden worden opgeroepen. Zij moesten met name de oudere lichtingen van de Landweer aflossen.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn vader was ambtenaar op het departement van Oorlog. Hij overleed in november 1862. Na het overlijden van zijn vader kwam hij onder de hoede van zijn oom, de schilder J. Bosboom (echtgenoot van de schrijfster Bosboom-Toussaint).
 • Zijn schoonvader, C. van Andel Tzn., was burgemeester van Gorinchem (1881-1895)
 • Hij was begonnen als vrijwilliger bij de artillerie en doorliep verschillende rangen

verkiezingen
 • In 1909 als vrije-liberaal gekandideerd voor Tweede Kamer, maar niet gekozen. Was kandidaat in het district Amsterdam V.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.