F.G. van Bloemen Waanders

Zeer conservatieve minister van Koloniën in het kabinet-Heemskerk Azn. Oud-Indisch ambtenaar en bestuurder. Was bij de formatie tweede keuze. Zijn plannen vonden geen bijval in de Tweede Kamer en al na een half jaar dwong die hem door verwerping van de Indische begroting tot aftreden. Gebrek aan ervaring in het debat en onvermogen om bezuinigingen door te voeren, braken hem in politieke zin op.

conservatief
in de periode 1883: minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Franciscus Gerardus

geboorteplaats en -datum
Antwerpen, 4 juli 1825

overlijdensplaats en -datum
Breda, 22 juli 1892

2.

Partij/stroming

stroming(en)
conservatief

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • resident te Cheribon (Ned.-Indië), van 1 april 1866 tot 15 juli 1867
 • directeur departement van Binnenlands Bestuur te Buitenzorg (Ned.-Indië), van 15 juli 1867 tot december 1869
 • verlof in Nederland, van januari 1870 tot 1 augustus 1873
 • ambteloos, van 1 augustus 1873 tot april 1883 (gepensioneerd)
 • minister van Koloniën, van 23 april 1883 tot 25 november 1883

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/5)

 • lid bestuur militaire sociëteit "Concordia"
 • lid bestuur sociëteit "De Harmonie" te Batavia

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
erelid Indisch Landbouwgenootschap

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Op 22 november 1883 werd vanwege zijn behoudende koloniale beleid de begroting voor Nederlands-Indië met 43 tegen 35 stemmen door de Tweede Kamer verworpen, waarna hij op 25 november zijn ontslag indiende. Er was vooral kritiek het ontbreken van maatregelen om de oplopende tekorten op de Indische begroting aan te pakken en op het uitblijven van voorstellen voor verdere decentralisatie en privatisering.

uit de privésfeer (3/4)
 • Zijn kinderen kregen een protestantse opvoeding
 • Kreeg eervol ontslag met behoud van pensioen vanwege een onder zijn verantwoordelijkheid gemaakte fout bij de betaling uit 's lands kas aan twee Indische suikerfabrieken
 • Keerde in februari 1883 uit Nederlands-Indië terug in Nederland

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Van Blommen" (als auteur)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

7.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Nederlandsch-Indische Encyclopedie, deel I, 316
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel IV, 166
 • N. Anten, scriptie staatkundige studierichting, RU Leiden (1983)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.