Drs. C.J. (Kees) van Kuijen

De link naar de uitgebreide versie van deze biografie is verlopen. U ziet nu de publieksversie.

foto Drs. C.J. (Kees) van Kuijen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Bioloog in de Tweede Kamerfractie van de PPR, die zich in de twee jaar dat hij deel uitmaakte van het parlement ontpopte als een inhoudelijk deskundig Kamerlid. Specialist op het gebied van milieu, landbouw en volkshuisvesting. Na zijn politieke loopbaan milieu-inspecteur en topambtenaar op VROM. Was ook Statenlid in Zuid-Holland en actief in de gemeentepolitiek van Warmond.

PPR
in de periode 1975-1977: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelis Joannes (Kees)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 16 maart 1940

overlijdensplaats en -datum
Warmond (gem. Teylingen), 7 september 2019

2.

Partij/stroming

partij(en)
PPR (Politieke Partij Radikalen)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 september 1975 tot 8 juni 1977
 • inspecteur van de Volksgezondheid in Zuid-Holland, belast met toezicht op het milieu, vanaf december 1978 (nog in 1984)
 • hoofd afdeling hinderwet en risico evaluatie, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 • lid gemeenteraad van Warmond, van 7 september 1982 tot 15 april 1986 (voor Progressief Warmond)
 • directeur Stoffen en Risicobeheersing, directoraat-generaal Milieubeheer, ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, omstreeks 1990 tot 1 april 2005

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/3)

 • lid commissie ruimtelijke ordening, gemeenteraad van Warmond (burgerlid)
 • plaatsvervangend lid Arboraad, omstreeks mei 1984

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid onder meer bezig met milieuhygiëne, waterstaat, landbouw en volkshuisvesting
 • Een door hem ingediend (en aangenomen) amendement leidde tot opneming in het wetsvoorstel Grondwaterwet van een artikel over het instellen van een rijksheffing. Door een door het eerste kabinet-Van Agt ingediende novelle werd dit artikel later weer geschrapt.
 • Maakte als Kamerlid zich sterk voor het op de politieke agenda zetten van onderzoek naar recombinatie-DNA (genetische manipulatie)

7.

Wetenswaardigheden

verkiezingen
 • lijsttrekker PPR Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland, 1978

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.