Drs. L.J.M. (Louis) van de Laar

foto Drs. L.J.M. (Louis) van de Laarvergrootglas

Muzikale Brabantse historicus met een gevarieerde loopbaan. Leraar en onderwijsmanager, muziekrecensent, als KVP'er staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met onder meer jeugdwerk, kunsten en natuurbescherming) in het kabinet-Marijnen en burgemeester van Bergen op Zoom. Geëngageerd man die als deskundig en plezierig onderhandelaar veel tot stand bracht voor de culturele samenwerking met België en Luxemburg.

KVP
in de periode 1963-1965: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Louis Josephus Maria (Louis)

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Hertogenbosch, 24 december 1921

overlijdensplaats en -datum
Bergen op Zoom, 25 januari 2004

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • redacteur redactie Den Bosch, dagblad "Oost-Brabant", vanaf 1945
 • redacteur dagblad "Het Binnenhof", tot 1948
 • leraar geschiedenis, R.K. "Onze Lieve Vrouwe Lyceum" te Breda, van september 1948 tot 1 september 1953
 • directeur R.K. "Middelbare Meisjesschool" te Delft, van 1 september 1953 tot 1 september 1955
 • rector R.K. "Lodewijk Makeblijde College" te Rijswijk, van 1 september 1955 tot 24 oktober 1963
 • staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (belast met jeugdvorming, bijzonder jeugdwerk, volksontwikkeling, sport, kunsten en natuurbescherming), van 24 oktober 1963 tot 14 april 1965
 • burgemeester van Bergen op Zoom, van 16 oktober 1965 tot 1 september 1981 (vervroegd pensioen op medisch advies)

Nevenfuncties

 • voorzitter R.K. Muziekschool te Delft
 • voorzitter SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers), vanaf juli 1965 (na fusie Jongerenvrijwilligersprogramma en Jongeren-Vrijwilligerskorps)
 • voorzitter Nederlandse delegatie Gemengde technische commissie ter uitvoering van het Belgisch-Nederlands Cultureel Verdrag (gedurende bijna 20 jaar)
 • lid Commission internationale pour l'enseignement de l'histoire
 • lid Nationale UNESCO-commissie
 • voorzitter Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland
 • voorzitter programmacoördinatiecommissie, NRU (Nederlandse Radio Unie), van 1967 tot 1 juni 1969
 • voorzitter programmraad radio, NOS (Nederlandse Omroep Stichting), van 1967 tot 1 juni 1969
 • voorzitter bestuur Stichting Aartsbisschoppelijk Museum, van 1968 tot 1991
 • hoogheemraad, Hoogheemraadschap Brabantse Bandijk, vanaf 1 juli 1972
 • voorzitter gemengde commissie ter uitvoering Nederlands-Luxemburgs cultureel akkoord, omstreeks 1974
 • voorzitter Stichting "Het Catharijneconvent", van 1976 tot 1991
 • voorzitter Streekgewest West-Brabant, vanaf 1 januari 1977
 • hoogheemraad, Hoogheemraadschap West-Brabant, vanaf april 1977
 • dijkgraaf waterschap "De Geertruidspolder
 • voorzitter Culturele Raad van Noord-Brabant
 • voorzitter restauratiecommissie, Sint Jan Kathedraal te 's-Hertogenbosch
 • lid bestuur VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), afdeling Noord-Brabant
 • lid verenigingsraad VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)
 • lid klankbordcommissie museumbeleid, ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • Kleinseminarie te Sint-Michielsgestel
 • gymnasium-a, R.K. "Sint Jans Lyceum" te 's-Hertogenbosch, tot 1939

academische studie
 • economie (doctoraal), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1939 tot 1947
 • geschiedenis (doctoraal), Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1939 tot 6 december 1947
 • Vondelstudie, Katholieke Universiteit Nijmegen
 • geschiedenis, Sorbonne Universiteit te Parijs, van 1945 tot 1946
 • geschiedenis, "Ecole Pratique des Hautes Etudes" te Parijs, van 1945 tot 1946

Activiteiten

als bewindspersoon
 • Verdedigde in 1964 in de Eerste Kamer de literaire vrijheid, nadat ARP-senator Algra zich daarover en over het werk van G.K. van het Reve in het bijzonder, kritisch had uitgelaten
 • Vormde in 1964 de Nederlandse Opera om tot Nederlandse Operastichting
 • Vaardigde in 1964 een regeling uit voor de handel in katten en honden. Door de handel aan vergunningen te binden, moeten wantoestanden worden voorkomen.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 1964 de eerste staatssecretaris die namens de regering Nederlandse sporters die op de Olympische Spelen (Winter en Zomer) medailles hadden gewonnen officieel ontving
 • Aan zijn staatssecretariaat kwam in 1965 een einde, omdat minister Vrolijk zelf het cultuurbeleid onder zijn hoede nam en er een staatssecretaris voor maatschappelijk werk kwam.

uit de privésfeer
Zijn vader was meubelmaker en eigenaar van een meubelwinkel. Hij was voorzitter van een zangkoor.

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Hertogenbosch
 • Vlijmen
 • Breda, van 1948 tot 1953
 • Delft, van 1953 tot 1965
 • Bergen op Zoom, van 1965 tot 25 januari 2004

ridderorden
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
 • Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau, 20 april 1965

buitenlandse onderscheidingen
Ridder in de Orde van Sint Gregorius de Grote

overige onderscheidingen en prijzen
 • Nederlandse-Taalunie Prijs 1992
 • ereburger Bergen-op-Zoom

hobby's
 • weidelijke jacht
 • cello- en hobospel

Publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
F. Heddema, "Politiek niet leuk, besturen wel", in: Binnenlands Bestuur, 1999, 37

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd (echtgenote overleden); hertrouwd

echtgeno(o)t(e)/partner
C.J.F.M. Schippers, Carolina Johanna Francisca Maria (Carla)

2e echtgeno(o)t(e)/partner
W.J.M. de Groot, (Willeke)

kinderen
2 zoons en 1 dochter (oudste zoon in februari 1965 overleden)

vader
J.Th. van de Laar, Johannes Theodorus

geboorteplaats en/of -datum
's-Hertogenbosch, 12 september 1876

moeder
M.L.A. van Veggel, Maria Lucia Aloïsia

geboorteplaats en/of -datum
's-Hertogenbosch, 23 februari 1880

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.