Drs. G. (Govert) Nooteboom

foto Drs. G. (Govert) Nooteboom
bron: Fotobureau Stokvis

Scheikundige in de D66-Tweede Kamerfractie in de periode 1971-1977. Gekend dwarsligger, zodat het niet verwonderde dat hij in 1976 uit onvrede over de fractiediscipline de fractie verliet. Werkte voor hij in de Kamer kwam bij het Reactor Centrum Nederland en nam een ander standpunt over kernenergie in dan zijn partij. Wilde in 1976 bovendien het niet doorgaan van de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika afkeuren. Deed in 1977 zonder succes mee aan de verkiezingen met de partij Democratisch Actie Centrum.

D66, fractie-Nooteboom (ex-D66)
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornaam (roepnaam)

Govert (Govert)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 november 1930

overlijdensplaats en -datum
Sassenheim (gem. Teylingen), 2 januari 2012

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot juni 1976
 • DAC (Democratisch Actie Centrum), vanaf oktober 1975

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Nooteboom (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 juni 1976 tot 10 juni 1977

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/6)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 december 1974 tot 8 juni 1977
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) groep-Nooteboom, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 juni 1976 tot 8 juni 1977
 • parttime adviseur
 • secretaris Gezondheidsraad, omstreeks 1985 (in deeltijd)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

 • lid commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, tot 1 september 1975
 • secretaris-rapporteur commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, van november 1974 tot april 1975

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Interpelleerde op 25 mei 1976 staatssecretaris Mertens over dispensatieverlening bij AOW en AWW (tegengaan pensioenbreuk)
 • Diende in 1976 een initiatiefwetsvoorstel in tot verwijdering van het verschil in behandeling tussen man en vrouw in de Kieswet. Het voorstel werd in 1977 ingetrokken. (14.255)

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in oktober 1975 medeoprichter van het DAC (Democratisch Actie Centrum), dat poogde te komen tot een nieuw partijverband in plaats van D66 en DS'70.
 • Trad op 22 juni 1976 uit de fractie van D66 uit onvrede over het kernenergiestandpunt van zijn partij en over de gang van zaken rond de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika. Hij vond dat hij onvoldoende ruimte kreeg om in de fractie een afwijkend standpunt in te nemen. Deelde dit schriftelijk aan de Tweede Kamer mee.

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was radiologe

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.