Drs. G. (Govert) Nooteboom

foto Drs. G. (Govert) Nooteboomvergrootglas

Scheikundige in de D66-Tweede Kamerfractie in de periode 1971-1977. Gekend dwarsligger, zodat het niet verwonderde dat hij in 1976 uit onvrede over de fractiediscipline de fractie verliet. Werkte voor hij in de Kamer kwam bij het Reactor Centrum Nederland en nam een ander standpunt over kernenergie in dan zijn partij. Wilde in 1976 bovendien het niet doorgaan van de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika afkeuren. Deed in 1977 zonder succes mee aan de verkiezingen met de partij Democratisch Actie Centrum.

D66, fractie-Nooteboom (ex-D66)
in de periode 1971-1977: lid Tweede Kamer

voornaam (roepnaam)

Govert (Govert)

personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 29 november 1930

overlijdensplaats en -datum
Sassenheim (gem. Teylingen), 2 januari 2012

levensbeschouwing
 • Hervormd (opgevoed)
 • geen godsdienst

partij/stroming

partij(en)
 • D'66 (Democraten 1966), tot juni 1976
 • DAC (Democratisch Actie Centrum), vanaf oktober 1975

lid tussentijds gevormde fractie(s)
fractie-Nooteboom, van 22 juni 1976 tot 10 juni 1977

hoofdfuncties/beroepen

 • wetenschappelijk medewerker afdeling Gezondheidsbescherming, RCN (Reactorcentrum Nederland) te Petten
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 1971 tot 7 december 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 4 december 1974 tot 8 juni 1977
 • fractievoorzitter (eenmansfractie) groep-Nooteboom, Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 22 juni 1976 tot 8 juni 1977
 • parttime adviseur
 • secretaris Gezondheidsraad, omstreeks 1985 (in deeltijd)

partijpolitieke functies

lijsttrekkerschap etc.
 • lijsttrekker DAC Tweede Kamerverkiezingen 1977, van 12 februari 1977 tot 25 mei 1977

nevenfuncties

 • lid commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, tot 1 september 1975
 • secretaris-rapporteur commissie stralingsveiligheid, Gezondheidsraad, van november 1974 tot april 1975

opleiding

academische studie
 • scheikunde: organische chemie, Rijksuniversiteit Leiden, tot 7 juli 1959

overige opleidingen
 • radiochemie en reactorkunde te Amsterdam & Kjeller (Noorw.)

activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder kernenergie, financiën, sociale zaken, pensioenen en ambtenarenzaken van de D66-fractie in de Tweede Kamer
 • Interpelleerde op 25 mei 1976 staatssecretaris Mertens over dispensatieverlening bij AOW en AWW (tegengaan pensioenbreuk)
 • Diende in 1976 een initiatiefwetsvoorstel in tot verwijdering van het verschil in behandeling tussen man en vrouw in de Kieswet. Het voorstel werd in 1977 ingetrokken. (14.255)

opvallend stemgedrag
 • In 1971 stemden hij en Engwirda als enigen van hun fractie tegen een (verworpen) motie-Brautigam, waarin om een algemene prijsmaatregel werd gevraagd
 • Stemde in 1972 tegen de invoering van de bloedproef in het verkeer
 • In 1975 stemden hij en Nypels als enigen van hun fractie vóór een (verworpen) motie-Van der Spek over het vooralsnog afzien van de plannen tot spreiding van rijksdiensten

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in oktober 1975 medeoprichter van het DAC (Democratisch Actie Centrum), dat poogde te komen tot een nieuw partijverband in plaats van D66 en DS'70.
 • Trad op 22 juni 1976 uit de fractie van D66 uit onvrede over het kernenergiestandpunt van zijn partij en over de gang van zaken rond de levering van reactorvaten aan Zuid-Afrika. Hij vond dat hij onvoldoende ruimte kreeg om in de fractie een afwijkend standpunt in te nemen.

uit de privésfeer
 • Zijn eerste echtgenote was radiologe
 • Zijn vader was bankemployé en belastingconsulent

woonplaats(en)/adres(sen)
 • 's-Gravenhage, omstreeks 1959
 • Sint Maartensvlotbrug, Ruigeweg 73, omstreeks 1971 en nog in 1975
 • Leidschendam, Hazelaarlaan 13, omstreeks 1976
 • Sassenheim, Hoofdstraat 321

publicaties/bronnen

publicaties
artikelen op het terrein van gezondheidsbescherming, pensioenen, woningbouw etc.

literatuur/documentatie
Pieter de Waard, "Govert Nooteboom 1930-2012", De Volkskrant, 14 januari 2012

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd

echtgeno(o)t(e)/partner
Z.M. Beekman, Zwanette Margaretha

2e echtgeno(o)t(e)/partner
A. van Niekerk, Anneke

kinderen
 • 2 dochters (uit eerste huwelijk)
 • 1 zoon en 1 dochter (uit tweede huwelijk)

vader
A. Nooteboom, Arie

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 23 mei 1898

moeder
S.M. Lips, Susanna Magdalena

geboorteplaats en/of -datum
's-Gravenhage, 29 mei 1899

broers en zusters
1 broer

familierelaties

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.