Drs. S. (Sybren) van Tuinen

foto Drs. S. (Sybren) van Tuinen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Burgemeester van Dokkum, die een kleine twee jaar Eerste Kamerlid was voor de ARP. Gedegen bestuurder, die begon als leraar geschiedenis en na de oorlog burgemeester werd, na actief te zijn geweest in het verzet. Was tevens twintig jaar Statenlid. Hield zich in de Kamer bezig met volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en met maatschappelijk werk. In december 1970 volgde hij Berghuis op als burgemeester van Kampen en hij bleef dat zeven jaar. Had veel belangstelling voor de Friese cultuur.

ARP
in de periode 1969-1971: lid Eerste Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Sijbren (Sybren)

geboorteplaats en -datum
Sexbierum (gem. Barradeel, Frl.), 5 maart 1913

overlijdensplaats en -datum
Hattem, 29 april 1993

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 11 oktober 1980

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • leraar geschiedenis, Christelijke Hogere Burgerschool te leeuwarden, van 1940 tot 1943
 • waarnemend burgemeester van Bolsward, van 15 april 1945 tot 16 mei 1946
 • burgemeester van Dokkum, van 16 mei 1946 tot 1 december 1970
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 6 juli 1950 tot 3 juni 1970
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 september 1969 tot 10 mei 1971
 • burgemeester van Kampen, van 1 december 1970 tot 1 april 1978

4.

Nevenfuncties (2/7)

 • lid dagelijks bestuur "Fryske Akademie", omstreeks 1970
 • lid "Fryske Kultuerried", omstreeks 1970

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en maatschappelijk werk van de ARP-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Zat tijdens de Bezetting ondergedoken in Dokkum en Bolsward
 • Tijdens de oorlog was hij districtscommandant van de O.D. voor Bolsward, Wonseradeel en Hennaarderadeel. Verbleef aan het einde van de oorlog in het Huis van Bewaring te Leeuwarden.

verkiezingen
 • In 1969 gekozen door Groep III: Noord-Holland en Friesland

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.