J.J.F. (Jan) Borghouts

foto J.J.F. (Jan) Borghoutsvergrootglas

Luchtmachtofficier, die korte tijd KVP-staatssecretaris van luchtmacht was in het kabinet-Cals. Was eerst ambtenaar bij gemeentelijke sociale diensten en daarna landmachtofficier, onder meer in Nederlands-Indië. Werd in de oorlog bekend als verzetsstrijder onder de schuilnaam 'Peter Zuid'. Na de oorlog onder meer hoofd personeelszaken bij de Luchtmacht. Zijn staatssecretariaat werd overschaduwd door een ernstige ziekte, waaraan hij overleed. Minister De Jong typeerde hem bij de herdenking in de Tweede Kamer na zijn overlijden als een man uit één stuk, volstrekt onkreukbaar, bekwaam en van diep eerlijke menselijke gevoelens bezield.

KVP
in de periode 1965-1966: staatssecretaris

voornamen (roepnaam)

Johannes Josephus Franciscus (Jan)

personalia

geboorteplaats en -datum
Bergen op Zoom, 5 december 1910

overlijdensplaats en -datum
Rotterdam, 5 februari 1966

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf juli 1965

hoofdfuncties/beroepen

 • klerk Gemeentelijke Sociale Dienst te Bergen op Zoom, van november 1931 tot oktober 1934
 • adjunct-chef, Gemeentelijke Bureau voor Sociale Zaken te Hillegersberg, van oktober 1934 tot 1939
 • gemobiliseerd militair, van 1939 tot mei 1940
 • adjunct-chef, Gemeentelijke Bureau voor Sociale Zaken te Hillegersberg, van juli 1940 tot mei 1941
 • chef Algemene Arbeidsbemiddeling bij het Rijksarbeidsbureau te Bergen op Zoom, van april 1941 tot 5 juni 1943
 • ondergedoken, vanaf 5 juni 1943
 • gewestelijk sabotagecommandant Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) van de Landelijke Knokploegen, van juni 1944 tot september 1944
 • Commandant Strijdend gedeelte der Binnenlandse Strijdkrachten, van september 1944 tot december 1944
 • medewerker staf van Z.K.H. prins Bernhard te Breda, van december 1944 tot januari 1945
 • plaatsvervangend commandant Binnenlandse Strijdkrachten, van maart 1945 tot mei 1945
 • militaire functies in Nederlands-Indië, van 1945 tot 1950
 • plaatsvervangend hoofdverbindingsofficier, Koninklijke Landmacht, tot 1949
 • commandant Korps Speciale Troepen in Nederlands-Indië, van maart 1949 tot juni 1950
 • sociaal-psychologisch officier, Koninklijke Luchtmacht, vanaf januari 1951
 • hoofd sectie personeelszorg, Staf koninklijke Luchtmacht, van november 1961 tot april 1964
 • hoofd afdeling personeelszaken, Koninklijke Luchtmacht, van april 1964 tot juli 1965
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Luchtmacht), van 12 juli 1965 tot 5 februari 1966

gevangenschap/internering
krijsgevangene, van mei 1940 tot juli 1940

nevenfuncties

voorzitter Nationale Federatieve Raad van het Voormalige Verzet in Nederland

opleiding

voortgezet onderwijs
 • h.b.s.-a, tot 1928

hoger beroepsonderwijs
 • Hogere Handelsschool te Bergen op Zoom, tot 1930
 • officiersopleiding, School voor Reserve-Officieren te Breda

overige opleidingen
 • opleiding parachutespringen in Engeland, van januari 1945 tot februari 1945
 • colleges sociologie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1952 tot 1953 (2 jaar)
 • colleges sociaal-psychologie, Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, van 1952 tot 1953 (2 jaar)

wetenswaardigheden

algemeen
 • Sprak als staatssecretaris van Defensie slechts eenmaal in de Tweede Kamer
 • Overleed na een ziekte van enige maanden. Was half december 1965 in het Sint Franciscusziekenhuis in Rotterdam opgenomen na een ernstige maagbloeding.

uit de privésfeer
 • Was in de meidagen van 1940 actief bij verdediging Maas-Waalkanaal
 • In 1967 werd op de luchtmachtbasis Eindhoven door prins Bernhard een borstbeeld van hem onthuld
 • Zijn vader was steenkolenhandelaar

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
Peter Zuid (schuilnaam tijdens verzet)

ridderorden
 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder vierde klasse, Militaire Willemsorde, 24 augustus 1946

overige onderscheidingen en prijzen
 • oorlogsherinneringskruis, met 2 gespen
 • onderscheiding "Oorlog en Vrede", met 4 gespen
 • officierskruis

militaire dienst
 • kolonel der Koninklijke Luchtmacht, vanaf 1 mei 1962

rang(en) reserve-officier
 • reserve-eerste luitenant der infanterie, 1932
 • reserve-majoor, omstreeks 1944

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • J.A.M.M. Janssen, "Borghouts, Johannes Josephus Franciscus (1910-1966)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel IV, 57
 • Jaarboek Winkler Prins 1967
 • Keesings Historisch Archief 1967

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
gehuwd te Hillergersberg, 27 september 1939

echtgeno(o)t(e)/partner
W.J.H. van Veen, Wilhelmina Johanna Hendrika

kinderen
1 zoon en 3 dochters

vader
H.M. Borghouts, Henricus Martinus

geboorteplaats en/of -datum
Bergen op Zoom, 5 juni 1884

moeder
W.C. Wanrooij, Wilhelina Catharina

geboorteplaats en/of -datum
Bergen op Zoom, 20 oktober 1887

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.