Dr. A.J.H. (Louis) Bartels

foto Dr. A.J.H. (Louis) Bartels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

KVP-bewindsman. Opgewekte Limburgse econoom, die zich zijn gehele werkzame leven bezighield met de organisatie van de volksgezondheid. Actief in katholieke organisatie op dat gebied en tot 1963 onder meer directeur van het Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg. Staatssecretaris van volksgezondheid in de jaren zestig in drie achtereenvolgende kabinetten. Was de eerste KVP-bewindsman die in de Tweede Kamer verkondigde, dat de overheid geen taak heeft op het terrein van de geboortebeperking. Bracht in 1966 samen met minister Veldkamp een uitvoerige nota over de volksgezondheid uit.

KVP
in de periode 1963-1967: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Aloysius Jan Hubert (Louis)

geboorteplaats en -datum
Venlo, 19 november 1915

overlijdensplaats en -datum
Venlo, 16 januari 2002

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • medewerker GG en GD (Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst) te Tilburg, van 1945 tot 1947
 • tweede secretaris Nationale Federatie "Wit-Gele Kruis" te Utrecht, van 1947 tot mei 1952
 • directeur Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg te Utrecht, van mei 1952 tot september 1963 (opgericht april 1952)
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid (belast met volksgezondheid), van 3 september 1963 tot 5 april 1967

4.

Nevenfuncties (2/15)

 • lid bestuur Zwakzinnigeninstituut "Maria Roepaan" te Ottersum
 • lid Raad van Commissarissen Waterafvoerbekkens der Biesbosch

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Bracht in 1966 samen met minister Veldkamp de Nota Volksgezondheid uit. Hierin werd onder meer een visie uiteengezet op de planning van volksgezondheidsvoorzieningen op korte en lange termijn. In de nota werd geopperd een eigen risico in te voeren bij het ziekenfonds. Er was uitgebreid aandacht voor geboortebeperking, maar opneming van de pil in het ziekenfonds werd te duur gevonden. Voorgesteld werd de Centrale Raad voor de Volksgezondheid om te vormen tot een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheden, maar de Tweede Kamer keerde zich daar tegen. (8.462)
 • Diende in 1966 samen met minister Veldkamp een wetsvoorstel in over een volksverzekering tegen zware geneeskundige risico's. Dit voorstel werd in 1967 door zijn opvolger Kruisinga en minister Roolvink in het Staatsblad gebracht. (8.457)
 • Diende in 1966 samen met minister Veldkamp een wetsvoorstel volksverzekering tegen ziektekosten in. Dit voorstel bereikte niet het Staatsblad. (8.730)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/5)
 • Bracht in 1964 samen met minister Veldkamp de Ziekenfondswet (Stb. 392) tot stand, die het Ziekenfondsenbesluit 1941 verving. Er kwamen verplicht verzekerden, vrijwillig verzekerden en bejaardenverzekerden. De verstrekkingen aan de verplicht verzekerden waren gelijk aan die van vrijwillig verzekerden. De samenstelling van het toezichthoudend orgaan, de Ziekenfondsraad, werd sterk gewijzigd. De wet trad op 1 januari 1966 in werking. (6.808)
 • Bracht in 1965 samen met minister Veldkamp de Wet ziekenhuistarieven (Stb. 190) tot stand, waarmee het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven in het leven werd geroepen, dat de ziekenhuistarieven vaststelde. Dit orgaan werd samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. (6.810)
 • Bracht in 1965 samen met minister Biesheuvel een wijziging (Stb. 233) van de Veewet tot stand, waardoor er meer mogelijkheden kwamen om op het gebied van diervoeder maatregelen te nemen in het belang van de volksgezondheid. De wetswijziging was onder meer ingegeven door het gevaar van salmonella-besmetting. Het wetsvoorstel was in 1961 ingediend door de ministers Marijnen en Veldkamp. (6.505)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Behoorde tot de linkervleugel van de KVP
 • Werd in 1963 bij K.B. van 24 augustus 1963 benoemd tot staatssecretaris en op 3 september beëdigd

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.