J.C.E. (Joop) Haex

foto J.C.E. (Joop) Haexvergrootglas

Dynamische opperofficier die als staatssecretaris van Defensie in kabinet-Marijnen niet alleen grote bezuinigingen bij de Landmacht bewerkstelligde, maar ook het ontslag van de chef van de generale staf. Hoewel van katholieken huize werd hij lid van de CHU, een partij "van nette lieden met goede opleiding". Innoverende figuur die voortvarend saneringen doorvoerde waarbij hij op allerlei tenen stond. Oogstte buiten de Landmacht meer lof dan er binnen. Keerde terug als staatssecretaris in kabinet-De Jong .

CHU
in de periode 1963-1971: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Joseph Constant Eugène (Joop)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Maastricht, 24 november 1911

overlijdensplaats en -datum
Wassenaar, 14 april 2002

Hoofdfuncties/beroepen (4/15)

 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht), van 18 april 1967 tot 6 juli 1971
 • directeur Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen te Zaandam, van 16 november 1965 tot april 1967
 • staatssecretaris van Defensie (belast met aangelegenheden betreffende de Koninklijke Landmacht), van 14 augustus 1963 tot 14 april 1965
 • chef-staf Eerste Legerkorps, van 1962 tot augustus 1963

gevangenschap/internering
krijgsgevangene, van 1942 tot 1945

officiersrangen (2/8)
 • luitenant-generaal titulair, december 1971 (bij pensionering)
 • generaal-majoor, van 1 mei 1965 tot december 1971

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/4)
 • Bracht in 1969 samen met minister Schut de Nota situering nieuwe militaire oefenterreinen uit, waarin onder meer het Lauwerszeegebied werd aangewezen als nieuwe oefenterrein (10.363 )
 • Was in 1968 verantwoordelijk voor de aanschaf van 469 Leopardtanks ter vervanging van de Centuriontanks (9.946)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Was als officier actief in de oorlog en kwam in 1942 in krijgsgevangenschap. Werd in mei 1945 door de Russen bevrijd.
 • Zijn vader was commissionair in effecten en bankier
 • Zijn ouders zijn op 17 oktober 1935 gescheiden

anekdotes en citaten
 • Minister De Jong, een KVP'er, kwam het goed uit als zijn drie staatssecretarissen aangesloten waren bij overige regeringspartijen. Daarom werd Haex lid van de CHU, "nette lieden met een goede opleiding". De Jong kreeg bij de algemene beschouwingen als lid-aanbrenger een CHU-partijlepeltje van fractievoorzitter Beernink.
 • De bezuinigingen bij de Landmacht maakten grotere uitgaven bij de Marine mogelijk. In marinekringen deed toen het veelzeggende grapje de ronde, dat de eerste kernonderzeeër Hr.Ms. Haex zou worden gedoopt.
 • In 1971 gaf hij een tamelijk speels antwoord op vragen van Kikkert. Dat CHU-lid vroeg hoe het kon dat de VVD een kantoor had ingericht in de Johannes Postkazerne. Het bleek echter om een kantoor van de VVDM (Vereniging van Dienstplichtig Militairen) te gaan. De 'M' was weggevallen. Haex had zich afgevraagd wat het wegvallen van die letter tot gevolg zou hebben gehad bij een afgekorte verwijzing naar het Centraal Militair Hospitaal Utrecht.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.