Mr. H.J. (Hein) van de Poel

foto Mr. H.J. (Hein) van de Poelvergrootglas

Solide katholieke beleidsmaker, die op sociaal terrein veel tot stand bracht als hoofddirecteur van het ABP en als staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (onder meer belast met jeugdbeleid, sport, natuurbehoud, bijstand en buitengewone pensioenen) in het kabinet-De Jong . Als politicus typisch een man van het midden. Streefde er steeds naar bij de beleidsvoorbereiding de mensen er zelf bij te betrekken. Eindigde zijn loopbaan als burgemeester van de Zuid-Hollandse plattelandsgemeente Ter Aar.

KVP
in de periode 1967-1971: staatssecretaris

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Johannes (Hein)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Middelburg, 23 juli 1915

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 22 februari 1993

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

Hoofdfuncties/beroepen

 • werkzaam bij de Arbeidsbeurs, gemeente 's-Gravenhage, van 1934 tot 1938
 • werkzaam bij de administratie van de gemeentelijke apotheek te 's-Gravenhage (tijdens de oorlog)
 • ambtenaar afdeling sociale zaken, gemeente 's-Gravenhage, van 1945 tot 1950
 • hoofd afdeling sociale zaken (rang: referendaris C), gemeente 's-Gravenhage, van 1950 tot 1 januari 1955
 • secretaris/lid Pensioenraad, van 1 januari 1955 tot 1 januari 1965
 • voorzitter Buitengewone Pensioenraad, van 1 januari 1955 tot 1 januari 1965
 • hoofddirecteur ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), van 1 januari 1965 tot 29 mei 1967
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met jeugdzaken, volksontwikkeling en sport, natuurbehoud en openluchtrecreatie, bijstand en buitengewone pensioenen), van 29 mei 1967 tot 6 juli 1971
 • burgemeester van Ter Aar, van 16 maart 1972 tot 1 oktober 1976

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Diende in 1968 de ontwerp-Wet op het consumptief krediet in. Dit voorstel werd door zijn opvolger in het Staatsblad gebracht. (9.952)
 • Bracht per 1 juli 1968 vervolgingsslachtoffers onder de steunregeling voor oorlogsslachtoffers. De Tweede Kamer drong tevergeefs bij hem aan op een wettelijke regeling. In maart 1971 verwierp de Tweede Kamer een motie-Voogd waarin afkeuring werd uitgesproken over het uitblijven van een wettelijke pensioenregeling voor joodse oorlogsslachtoffers.
 • Subsidieerde vanaf 1968 de informatiecentra voor homoseksuelen (Schorerstichting)
 • Bracht in 1970 samen met minister Klompé de Nota Bejaardenbeleid 1970 uit. De nota bevatte een vijfjarenplan waarmee de grootste knelpunten moesten worden opgelost. Voorstellen zijn verbetering van de AOW, bouw van 12.000 bejaardenwoningen per jaar, uitbreiding van het aantal gezinshulpen en wijkverpleegkundigen, uitbreiding van het aantal dienstencentra en 10.000 extra verpleegbedden per jaar. (10.934 )
 • Diende in 1971 een wetsvoorstel structurele wijziging van de Algemene Bijstandswet in. De wet zou in 1972 door minister Engels in het Staatsblad worden gebracht. (11.278 )

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1967 de Natuurbeschermingswet in het Staatsblad (Stb. 572). De wet maakt de aanwijzing van waardevolle natuurgebieden tot beschermd natuurmonument mogelijk (als zodanig worden onder meer de Pietersberg, delen van de Wadden, de Dollard en het Verdronken land van Saeftinge aangewezen). In die gebieden mogen zonder vergunning geen activiteiten plaatsvinden die schadelijk zijn voor de natuur. Daarnaast kunnen beschermde plant- en diersoorten worden aangewezen. Het wetsvoorstel was in de Tweede Kamer verdedigd door minister Vrolijk. (6.764)
 • Bracht in 1970 een herziening (Stb. 447) van de Algemene Bijstandswet tot stand, waarbij onder meer gemeenten verplicht werden de bijstandsrichtlijnen openbaar te maken, er mogelijkheden kwamen om de beslissingsbevoegdheid van B&W aan ambtenaren te delegeren en de mogelijkheden van intergemeentelijke samenwerking bij de uitvoering van de wet werden vergroot (10.167 )
 • Bracht in 1971 een noodwetje (Stb. 310) tot stand waardoor de bijstandsuitkering werd opgetrokken naar 95 procent van het minimumloon (10.746 )

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
Zijn vader was winkelier

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.