Drs. A. (Jan) van Stuijvenberg

foto Drs. A. (Jan) van Stuijvenberg
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Binnenlandse Zaken

Vertrouwenwekkende sociaaldemocratische econoom van hervormden huize. In jaren zestig bekwaam wethouder van Eindhoven. Nam in 1970 uit ergernis over de invloed van Nieuw Links en de linkse koers van de PvdA, met anderen, het initiatief tot oprichting van DS70 en werd de landelijke partijvoorzitter. Was staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Biesheuvel I en daarna werkzaam als consultant en als ziekenhuisdirecteur. In zijn jonge jaren ontwikkelde hij zich door studie naast zijn dagelijks werk tot een degelijk academicus. Gespecialiseerd op gebied openbare financiën en sociale zekerheid.

DS'70
in de periode 1971-1972: staatssecretaris

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Adrianus (Jan)

geboorteplaats en -datum
Zaltbommel, 28 januari 1928

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), tot 8 januari 1970
 • DS'70 (Democratisch-Socialisten 1970), vanaf april 1970

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • wethouder (van financiën en bedrijven) van Eindhoven, van 29 maart 1965 tot 1 september 1970
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiën lagere publiekrechtelijke lichamen, organisatie rijksdienst en spreidingsactiviteiten), van 17 juli 1971 tot 21 juli 1972
 • hoofd adviesgroep overheid, Raadgevend Bureau "Ir. B.W. Berenschot" B.V., van 1 juni 1973 tot 1 september 1974
 • vicevoorzitter Raad van Bestuur, Raadgevend Bureau "Ir. B.W. Berenschot" B.V., van 1 september 1974 tot 1980
 • directeur "Sint Catharina-ziekenhuis" te Eindhoven, van 1983 tot 1987

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. financieel-economische aangelegenheden van de lagere publiekrechtelijke lichamen, 2. doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst, 3. organisatie van de rijksdienst, 4. automatisering, 5. aangelegenheden betreffende de Staatsdrukkerij- en uitgeverij, 6. spreidingsactiviteiten

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/18)
 • penningmeester Stichting Leergang Bedrijfskunde Einhoven
 • lid Raad van Advies Bedrijfskunde Technische Universiteit te Eindhoven

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Stimuleerde opleiding en werving van automatiseringsdeskundigen voor de overheid
 • Kondigde in 1971 wijziging van enkele verfijningsregelingen in de Financiële Verhoudingswet 1960 aan, onder meer ten aanzien van de bodemgesteldheid en voor historische kernen
 • Kondigde in de begroting van Binnenlandse Zaken voor 1972 - in afwachting van structurele hervorming van het gemeentefonds - maatregelen aan ter (tijdelijke) ondersteuning van de vier grote gemeenten, die door een teruglopend inwonertal in financiële problemen dreigden te raken

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1972 samen met staatssecretaris Van der Stee een wijziging (Stb. 113) van de Financiële-Verhoudingswet 1960 inzake wijziging van de verdeelsleutel van het gemeentefonds tot stand. Het bedrag per hectare wordt verhoogd, er komt een andere schaalverdeling (waarvan met name grotere gemeenten profiteren), en er komen verfijningsregelingen voor snelgroeiende gemeenten en voor bodemgesteldheid. Het wetsvoorstel was in 1970 ingediend door de ministers Beernink en Witteveen. (10.585)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1969 voor de PvdA tot Eerste Kamerlid gekozen, maar nam zijn benoeming niet aan
 • Medeoprichter van DS'70

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.