Dr. A.J. (Marinus) Agterberg o.s.a.

foto Dr. A.J. (Marinus) Agterberg o.s.a.
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

Pater augustijner, die hoogleraar was in Nijmegen en later werkte bij een vormingscentrum in Friesland. Studeerde theologie en patristiek in Nijmegen, Rome en Parijs. Leidde enige tijd de PPR-senaatsfractie en was voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor ontwikkelingssamenwerking. Beschikte volgens Kamervoorzitter Thurlings over een 'kristalhelder karakter'.

PPR
in de periode 1973-1977: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Andreas Johannes (Marinus)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Utrecht, 1 maart 1925

overlijdensplaats en -datum
Sneek, 18 oktober 1977

3.

Partij/stroming

partij(en)
PPR (Politieke Partij Radikalen)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/8)

 • hoogleraar patrologie en dogmageschiedenis, Augustijner Theologicum, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1957 tot 1 september 1964 (benoemd in februari 1957)
 • staftheoloog, vormingscentrum "Vinea Domini" ['wijngaard van de heer'] te Witmarsum (Frl.), van 1 september 1964 tot oktober 1974
 • lid Provinciale Staten van Friesland, van 3 juni 1970 tot januari 1976 (1970-1974 voor Progressief Akkoord Friesland)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 16 januari 1973 tot 20 september 1977
 • fractievoorzitter PPR Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1974 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/6)

 • directeur werkgroep voor oekumene en samenleving, vormingscentrum "Vinea Domini" te Witmarsum, van augustus 1964 tot 1974
 • conventualis van Nijmegen, vanaf 10 april 1975

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 24 september 1974 tot 20 september 1977

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder justitie, defensie, Koninkrijkszaken en ontwikkelingssamenwerking van de PPR-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd Eerste Kamerlid, nadat mevrouw mr. Th.F.W.M. Janssens-Quant haar benoeming niet had aangenomen
 • Werd in verband met afwezigheid van de voorzitter door de koningin beëdigd op paleis Soestdijk, en niet, zoals voor de hand had gelegen, door een waarnemend Kamervoorzitter. Ten onrechte werd gemeend dat beëdiging bij afwezigheid van de Kamervoorzitter niet door een waarnemend voorzitter kon geschieden (later is dat ook nooit meer als probleem gezien).

uit de privésfeer
Leed aan toenemende doofheid

verkiezingen
 • In 1971 Eerste Kamerkandidaat voor Groep III: Noord-Holland en Friesland

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.