F.H.P. (Boy) Trip

foto F.H.P. (Boy) Trip
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer

PPR-minister en -senator. Was afkomstig uit het bedrijfsleven en daarna bestuursvoorzitter van de universiteit van Utrecht. Weigerde in 1972 nog een plaats in het schaduwkabinet, maar trad wel toe tot het kabinet-Den Uyl. Was daarin als minister van Wetenschapsbeleid de minst opvallende minister. Met Van Doorn had hij wel de nodige invloed op de besluitvorming, onder andere bij het besluit de Oosterschelde niet af te sluiten. Legde zijn wetenschapsbeleid vast in een nota, die brede steun kreeg. Na zijn ministerschap senator. Rustige, beminnelijke man die goed lag in parlement en kabinet.

PPR
in de periode 1973-1981: lid Eerste Kamer, minister

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amersfoort, 10 oktober 1921

overlijdensplaats en -datum
Amsterdam, 26 januari 1990

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1966 (na de 'Nacht van Schmelzer' bedankt als lid)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (4/10)

 • voorzitter College van Bestuur, Rijksuniversiteit Utrecht, van 1 september 1972 tot 11 mei 1973
 • minister zonder portefeuille, belast met wetenschapsbeleid (minister voor Wetenschapsbeleid), van 11 mei 1973 tot 19 december 1977
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 1977 tot 10 juni 1981
 • voorzitter bestuur Academisch Ziekenhuis, Universiteit van Amsterdam, van 1 juli 1982 tot 26 januari 1990

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties (2/12)

 • lid bestuur IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie), tot 26 januari 1990
 • voorzitter Raad voor Informatica en Telecommunicatie te Amsterdam, omstreeks 1988

afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 5 oktober 1977 tot 10 juni 1981

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder defensie, economische zaken en volksgezondheid en milieuhygiëne van de PPR-Eerste Kamerfractie
 • Was in 1981 met Mol (PvdA) en Vis (D'66) mede-indiener van een voorstel tot het houden van een parlementaire enquête naar contracten over de verwerking van radioactief afval uit Nederland in Frankrijk en Groot-Brittannië. Het voorstel werd verworpen.

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/3)
 • Bracht in 1977 de Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid uit. Hierin wordt het beleid rond de geleidelijke invoering van sectorraden voor de meerjarenplanning voor wetenschappelijk onderzoek uiteengezet. De nota geeft uitwerking aan een discussienota uit 1976, die door derden van commentaar en advies was voorzien. (14.623)
 • Bracht in 1977 de Nota inzake de hoofdlijnen van de organisatie van TNO uit (14.810)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Bij de Ocrietfabriek (sanitair) mede-uitvinder van het lavet (genoemd naar LAupman, Van Eerde, Trip)
 • Zijn ouders waren tot omstreeks 1925 Nederlands Hervormd
 • Was bevriend met Pieter Bogaers, die ook in Laren woonde

verkiezingen
 • Werd in 1977 gekozen door Groep IV: Zuid-Holland

8.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.