Dr. H.J.G. (Henk) Waltmans

foto Dr. H.J.G. (Henk) Waltmansvergrootglas

Uit de KVP afkomstige Limburgse medeoprichter en parlementariër van de PPR. Was journalist, docent en cursusleider. Als oprichter van de Stichting Europa Huis een overtuigd Europeaan. Als Kamerlid actief op het gebied van de buitenlandse politiek en defensie, maar ook woordvoerder binnenlandse zaken. Geducht deelnemer aan debatten over kernbewapening. Na zijn Tweede Kamerlidmaatschap burgemeester van Landsmeer en korte tijd, mede dankzij steun van de Friese nationalisten, lid van de Senaat.

PPR
in de periode 1972-1987: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Jan Gerardus (Henk)

Personalia

geboorteplaats en -datum
Brunssum, 28 maart 1930

overlijdensplaats en -datum
Breda, 4 mei 2013

levensbeschouwing
 • Rooms-Katholiek
 • onkerkelijk (sinds midden jaren zestig)

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1968 tot 1 januari 1991
 • partijloos, vanaf 1 januari 1991 (trad niet toe tot Groen Links)

Hoofdfuncties/beroepen

 • journalist "Twentse Courant" te Almelo, van 1954 tot 1956
 • journalist "De Nieuwe Limburger" te Maastricht, van 1956 tot 1959
 • leraar "Pius X-college" te Beverwijk, van 1959 tot 1960
 • cursusleider volkshogeschool "Kasteel Schaloen" te Valkenburg, van 1960 tot 1 januari 1963
 • hoofdleider volkshogeschool "Kasteel Borgharen" te Borgharen, van 1 januari 1963 tot 1 maart 1963
 • directeur "Stichting Europa Huis in Nederland" te Borgharen, vanaf 1967 te Bemelen, van 1 maart 1963 tot 1 februari 1973 (formeel tot 1 januari 1975)
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 3 juni 1970 tot 5 juni 1974
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 8 juni 1977
 • lid Europees Parlement, van 16 september 1976 tot 17 oktober 1977 (aangewezen door de Staten-Generaal)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1977 tot 16 september 1982
 • burgemeester van Landsmeer, van 16 januari 1984 tot 1 januari 1991
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 23 juni 1987
 • burgemeester van Landsmeer, van 1 januari 1991 tot 1 april 1994 (na samenvoeging van delen van de gemeente Landsmeer met de gemeente Ilpendam)

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met buitenlandse zaken, defensie, binnenlandse zaken (herindelingen, Grond- en Kieswet, politie), Antilliaanse aangelegenheden en onderwijs. Was ook enige tijd landbouw-woordvoerder.
 • Vroeg in 1976 met Klaas de Vries (PvdA) en Hans van Mierlo (D66) een onderzoek in te stellen naar het wapenaankoopbeleid. Dit leidde tot instelling van en subcommissie uit de bijzondere commissie COAC (Onderzoek naar het aanschaffingsbeleid op het gebied van defensiemateriaal en de controle daarop).
 • Diende in 1977 een initiatiefwetsvoorstel in om in gemeenten met meer dan 17 raadsleden lijstverbindingen mogelijk te maken. Het voorstel werd in 1979 ingetrokken. (14.483 )
 • Interpelleerde op 1 februari 1979 minister Van der Stee over (recente) moeilijkheden in de Koninkrijkswerkgroep m.b.t. de Nederlandse Antillen
 • Interpelleerde op 28 februari 1980 minister Van der Klaauw over de mogelijke Nederlandse betrokkenheid bij de opbouw van een Zuid-Afrikaanse kernmacht
 • Interpelleerde op 30 oktober 1980 samen met Aad Kosto (PvdA) minister Wiegel over diens verantwoordelijkheid inzake de handhaving van de openbare orde binnen de stad Amsterdam
 • Interpelleerde op 3 december 1981 minister Van der Stoel over het Nederlandse standpunt over de toetreding van Spanje tot de NAVO
 • Interpelleerde op 11 maart 1982 minister Van Mierlo over NAVO-marine-oefeningen in de Golf van Mexico

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Voerde in 1962 actie tegen annexatie door Maastricht van de gemeente Heer
 • Oprichter van Stichting Europa Huis in Nederland, een volkshogeschool
 • Een oudere broer van hem was priester
 • Zijn vader was mijnwerker, mijnopzichter bij de Staatsmijnen, en fotograaf/fotohandelaar

Publicaties/bronnen

publicaties
 • "Heer, randgemeente en streekcentrum" (1961)
 • "De Nederlandse politieke partijen en de nationale gedachte" (dissertatie, 1962)
 • "Schinnen tussen oud en nieuw. Een sociografische analyse" (1965)
 • "Herindeling van gemeenten. Een bijdrage tot een Limburgs gesprek" (1968)
 • "Het Europa der volkeren. Grondslagen van nieuwe structuren" (samen met anderen, 1970)
 • "Politieke fragmenten: het buitenlands beleid en de Navo, de defensienota 'om de veiligheid van het bestaan', de Europese Gemeenschap" (1975)
 • "Frommelend naar het Catshuis: de formatie van 1981: personen, feiten, achtergronden, meningen" (1981)
 • "Niet bij rood alleen. Vijftien jaar Nederlandse politiek en de geschiedenis van de PPR" (1983)
 • "Gemeentelijke herindeling in Nederland: van de Franse tijd tot heden" (1994)
 • "Europa en het nationalisme" (1995)
 • "Waterland: zijn strijd tegen water, vorsten, steden en herindeling" (1996)
 • "Suriname, 1650-2000: een politieke studie" (2002)
 • "Een koninkrijk met de West: hoofdstukken uit de politieke geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Aruba 1634-2000" (2003)
 • "De Nederlandssprekenden en hun taal" (2005)
 • "Suriname 2005. Kroniek van de verkiezingen" (samen met Hugo Enser, 2005)

Uitgebreide versie

uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.