Dr. P.H. (Pier) van Gorkum

foto Dr. P.H. (Pier) van Gorkum
bron: Fotobureau Stokvis

Uit de kring van het CNV afkomstig Tweede Kamerlid voor de PPR. Studeerde en promoveerde aan de Vrije Universiteit. Zette zich zowel voor, tijdens als na zijn Kamerlidmaatschap sterk in voor bedrijfsdemocratisering en voor versterking van de positie van ondernemingsraden. Koos daarbij in de PPR-fractie een tamelijk zelfstandige positie, waardoor de samenwerking met fractiegenoten moeizaam verliep. Toen fractie en partij hem niet toestonden 'buitenparlementaire' activiteiten te ontplooien en niet bereid was aan te sturen op een breuk met het kabinet-Den Uyl, verliet hij in september 1975 de Kamer. Stapte later over naar de PSP en kwam uiteindelijk bij D66 terecht.

PPR
in de periode 1972-1975: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Pier Henk (Pier)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 11 november 1931

overlijdensplaats en -datum
Zeist, 27 december 2012

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1968 tot 1971
 • PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1972 tot maart 1976
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), vanaf 1976
 • D66 (Democraten 66), omstreeks 1993

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • docent Sociale Academie "De Horst" te Driebergen, tot 1972
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 16 september 1975
 • voorzitter ACOR (Advocaten Centrum Ondernemingsraden) te Zeist, vanaf 1986 (oprichter)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies (0/4)

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/8)

 • lid Raad van Commissarissen namens de werknemers "Waterleidingmaatschappij Gelderland" te Velp (Gld.), vanaf december 1989
 • lid Raad van Commissarissen namens de werknemers "Fujitsu Services" B.V. te Maarssen (omstreeks 2002)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Was in 1973 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de ontwerp-Machtigingswet inkomensvorming en bescherming werkgelegenheid
 • Interpelleerde op 7 februari 1973 de ministers Van Agt en Boersma over de omzetting van naamloze vennootschappen in besloten vennootschappen. Doel was grote b.v.'s publicatieplichtig te maken.

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/7)
 • Bereidde in 1975 een initiatiefwetsvoorstel voor over grotere invloed van werknemers in de raden van commissarissen. Tot indiening kwam het niet. Liet daarna op 26 juni 1975 weten dat hij in september dat jaar de Kamer zou verlaten.
 • Verliet de PPR begin 1976 nadat in de Kerngroep zijn voorstel was verworpen om de door het kabinet-Den Uyl ingediende herziening van de Wet op de ondernemingsraden af te wijzen en te breken met het kabinet
 • Meldde zich in 1993 aan als Tweede Kamerkandidaat voor D66, maar kreeg geen plaats op de kandidatenlijst

uit de privésfeer
Zijn echtgenote was maatschappelijk werkster

verkiezingen
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1977 zevende op de kandidatenlijst van de PSP

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.