A.R. (Dolf) Coppes

foto A.R. (Dolf) Coppes
bron: Fotobureau Stokvis

Voormalige (progressieve) priester, die zich als Tweede Kamerlid voor de PPR vooral bezighield met ontwikkelingssamenwerking, welzijn en volksgezondheid. Begin jaren zeventig voorzitter van de PRR. Richtte de Stichting Correlatie op, een telefonische hulpdienst. Zette zich verder jarenlang in voor Latijns-Amerika en richtte CLAT-Nederland op, een solidariteitsbeweging met de vakbonden in Latijns-Amerika. Was ook vele jaren voorzitter van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking.

PPR
in de periode 1972-1977: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Voornamen (roepnaam)

Adolf Robert (Dolf)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Enschede, 25 oktober 1925

overlijdensplaats en -datum
Amersfoort, 9 januari 2001

3.

Partij/stroming

partij(en)
PPR (Politieke Partij Radikalen), van 1968 tot 1989 (werd geen lid van GroenLinks)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/10)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 8 juni 1977
 • stafdocent CISCA (Centraal Instituut voor Christelijke Sociale Arbeid), van augustus 1977 tot 1 januari 1978
 • voorzitter NCO (Nationale Commissie voor Ontwikkelingsstrategie), van 1 januari 1978 tot januari 1983

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/9)

 • lid redactie tijdschrift "Sfynx", Nederlands Centrum voor Zelfbezinning, vanaf 1980
 • begeleider stilte- en bezinningscentrum "Lichtpunt" te Amersfoort, van 1983 tot 1998

afgeleide functies, presidia etc.
 • voorzitter vaste commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 19 juni 1973 tot 8 juni 1977
 • lid parlementaire delegatie naar Indonesië, van 2 september 1974 tot 8 september 1974

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Voerde in 1975 het woord bij het debat over de onafhankelijkheid van Suriname
 • Diende in 1977 met zijn fractiegenoot Michel van Winkel een initiatiefwetsvoorstel in tot wijziging van dierenbeschermingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht. De verdediging van het voorstel werd in 1977 overgenomen door Ria Beckers en Leo Jansen. (14.468)

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verving in oktober 1975 bij de algemene beschouwingen over de begroting 1976 fractievoorzitter De Gaay Fortman, die de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijwoonde

uit de privésfeer
 • Verzorgde in de jaren zestig voor de KRO-t.v. maandelijks een dagsluiting
 • Zijn broer Theo was secretaris van het NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond)
 • Zijn vader was gemeenteraadslid te Enschede. Hij overleed in 1958.

verkiezingen
 • Was in 1980 nummer 1 op één van de twee PPR-kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Werd niet gekozen, omdat Statenleden hun stem uitbrachten op Constant van Waterschoot, lijstaanvoerder van de tweede lijst

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.