A. Zijlstra

foto A. Zijlstra
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Persoonlijkheden

Groningse onderwijswoordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie. Was in Friesland en Groningen onderwijzer en daarna journalist. Trachtte nog onder het districtenstelsel tevergeefs om tot Kamerlid te worden gekozen. Werd dat in 1918 echter alsnog. Zette zich als Kamerlid in voor verbetering van het lager onderwijs, onder andere door verlaging van de leerlingenschaal. In 1948 was hij medeoprichter van het GPV en in 1952 op 78-jarige leeftijd lijsttrekker van die partij, zonder overigens gekozen te worden.

ARP
in de periode 1918-1946: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Albertus

geboorteplaats en -datum
Zuidhorn (Gr.), 21 februari 1874

overlijdensplaats en -datum
Groningen, 1 juni 1968

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • ARP (Anti-Revolutionaire Partij), tot 1946
 • GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), vanaf 1 april 1948

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • redacteur buitenland, "Nieuwe Provinciale Groningsche Courant", van 1 september 1901 tot 1905
 • hoofdredacteur "Nieuwe Provinciale Groningsche Courant", van oktober 1905 tot oktober 1940
 • lid gemeenteraad van Groningen, van 28 februari 1909 tot 1 september 1941
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 september 1918 tot 3 juni 1946
 • lid tijdelijke gemeenteraad van Groningen, van november 1945 tot 2 september 1946

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd polizeiliches durchgangslager te Schoorl, van oktober 1940 tot 26 november 1941
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Buchenwald, van 27 november 1941 tot 22 mei 1942

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/11)

 • medwerker tijdschrift "De Reformatie"
 • ouderling Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter begrotingscommissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 13 december 1945 tot 3 juni 1946

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was onderwijswoordvoerder van de ARP-Tweede Kamerfractie, maar voerde ook het woord over andere onderwerpen (o.a. middenstandsaangelegenheden en binnenlands bestuur)
 • Bracht in 1928 een initiatiefwet tot stand inzake verlaging van de leerlingenschaal van scholen op het platteland. Deze wet werd niet bekrachtigd, vanwege de financiële gevolgen. De regering kwam echter spoedig daarna zelf met een wet, waardoor een lagere leerlingenschaal voor alle scholen werd ingevoerd.

opvallend stemgedrag (0/6)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Behoorde in 1918 in zijn fractie tot de minderheid die zich tegen de komst van het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck keerde
 • Was medeoprichter van de Groningse Boaz-bank
 • Was op 1 april 1948 voorzitter van het Amersfoorts Congres, waarin de aanzet werd gegeven van een eigen politieke organisatie van de vrijgemaakt gereformeerden

uit de privésfeer
 • Hij schreef in 1920 geregeld hoofdartikelen voor "De Standaard", omdat Colijn daar geen tijd voor had

anekdotes en citaten
 • Nam vaak een draagbare schrijfmachine mee, zodat hij in de trein zijn hoofdartikelen kon schrijven

verkiezingen
 • Werd in 1909 en 1913 in het district Appingedam na herstemming verslagen door J.H.A. Schaper (sdap). Eindigde in 1909 in het district Hoogezand als derde achter K. ter Laan (sdap) en P. Rink (lu).
 • Werd in 1913 in het district Zuidhorn na herstemming verslagen door E.M. Teenstra (vdb)
 • Was in 1925 nummer 2 op de ARP-kandidatenlijst in de kieskring Groningen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • "Vraaggesprek met een negentig-jarige. A. Zijlstra: veldheer in 's Konings dienst", Gereformeerd Gezinsblad, 22 februari 1964
 • "A. Zijlstra overleden", Nederlands dagblad, 5 juni 1968
 • S. Akkermans en C. Smits, "Albertus Zijlstra: leven en arbeid" (Goes, 1978)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.