J.W. IJzerman

foto J.W. IJzerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief

Vooraanstaande ingenieur, die onder meer een belangrijke rol speelde bij de aardoliewinning in Nederlands-Indië. Werd na zijn Indische loopbaan liberaal Tweede Kamerlid. Had een groot aandeel in het behoud van de Boroboedoer en de tempels van Prambanan op Java. Was tevens een vooraanstaande figuur in het Koninklijke Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Als Kamerlid niet zo op de voorgrond tredend; sprak vooral over Indische mijnzaken en voorzitter van de Kamercommissie voor de Zuiderzeewet. Zorgde in 1907 via een motie wel voor een onderzoek naar de Nederlandse wandaden in Atjeh.

Liberale Unie
in de periode 1905-1918: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jan Willem

wijziging in naam en/of titulatuur
 • J.W. IJzerman, tot 1921
 • Dr. J.W. IJzerman, vanaf 1921 (nadat aan hem door de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam een eredoctoraat was verleend)

geboorteplaats en -datum
Leerdam, 9 april 1851

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 10 oktober 1932

2.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • gepensioneerd, vanaf 1896
 • directeur N.V. Petroleum maatschappij "Moeara-Enim" te Amsterdam, van 1897 tot 1904 (oprichter; bedrijf werd later overgenomen door de Koninklijke Bataafsche Petroleum Maatschappij)
 • lid gemeenteraad van Amsterdam, van 5 september 1899 tot 4 september 1906 (gekozen in district VI)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 21 september 1909 (voor het kiesdistrict Amsterdam IV)
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 12 januari 1917 tot 17 september 1918 (voor het kiesdistrict 's-Gravenhage II)
 • leraar "Het Nederlandsch Lyceum" te 's-Gravenhage

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/15)

 • archiefonderzoeker te Madrid
 • archiefonderzoeker te Sevilla

afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • lid Centrale Afdeling (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van september 1917 tot november 1917 (voorzitter derde afdeling)
 • voorzitter begrotingscommissie voor de koloniale begrotingen 1918 (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
 • erelid KNAG (Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap), vanaf 1921
 • erelid KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs), vanaf 1922

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerder Indische aangelegenheden van de Liberale Unie in de Tweede Kamer
 • Een door hem in 1907 ingediende (en aangenomen) motie gaf de aanzet tot een onderzoek naar het geweldadige optreden van de Nederlandse troepen in Atjeh onder leiding van Van Daalen

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Initiatiefnemer van de oprichting van het Koninklijk Instituut voor Technisch-Hooger Onderwijs in Nederlands-Indië
 • Initiatiefnemer van de oprichting van het Nederlandsch Lyceum in Den Haag
 • Zijn schoonvader was predikant

verkiezingen (3/6)
 • Versloeg in januari 1917 bij een tussentijdse verkiezing in het district 's-Gravenhage II L.L.H. de Visser (sdp)
 • Versloeg bij de algemene verkiezingen in 1917 P.F. Hubrecht (anti-grondwetcomité) en J.W. Kruyt (bcs)
 • Was in 1918 geen kandidaat meer

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Levensbericht door F.C. Wieder, in: Levensberichten van leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1933/4, 133
 • A.J. Veenendaal jr., "IJzerman, Jan Willem (1851-1932)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel II, 637
 • P. Hofland, "Leden van de raad. De Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

publicaties over en van letterkundigen
gegevens uit de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren

archivalia
archief-dr. J.W. IJzerman, Stadsarchief-Amsterdam (nr. 742)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.