Ir. F.C.M. (Frans) Wijffels

foto Ir. F.C.M. (Frans) Wijffelsvergrootglas

Limburgse politicus uit een Zeeuws-Vlaamse familie, die in het laatste oorlogskabinet (kabinet-Gerbrandy III) minister van Sociale Zaken was. Had in die functie ook bemoeienis met het mijnwezen. Na de oorlog voorzitter van de Mijnindustrieraad en Tweede en Eerste Kamerlid. Ook in de beide Kamers hadden vooral mijnbouwaangelegenheden zijn belangstelling.

RKSP, KVP
in de periode 1945-1955: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

voornamen (roepnaam)

Franciscus Cornelis Marie (Frans)

personalia

geboorteplaats en -datum
Stratum (thans gem. Eindhoven), 10 april 1899

overlijdensplaats en -datum
Delft, 22 maart 1968

levensbeschouwing
Rooms-Katholiek

partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Rooms-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945

hoofdfuncties en beroepen

 • mijningenieur Nederlandse Staatsmijnen te Limburg, van 1925 tot mei 1943 (ontslagen n.a.v. april-mei stakingen)
 • lid gemeenteraad van Brunssum, van 3 september 1935 tot 5 september 1939
 • wethouder van Brunssum, van 3 september 1935 tot 5 september 1939
 • werkzaam bij de Kunstzijdefabrieken te Arnhem, van 1943 tot september 1944
 • contactpersoon tussen personeelscommissies en directie Staatsmijnen in Limburg, vanaf 1944
 • minister van Sociale Zaken, van 23 februari 1945 tot 25 juni 1945
 • minister van Waterstaat ad interim, van 23 februari 1945 tot 4 april 1945 (in afwachting van de benoeming van ir. Tromp)
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 20 november 1945 tot 27 juli 1948
 • voorzitter Mijnindustrieraad, van 15 oktober 1945 tot maart 1948 (nam zelf ontslag)
 • inspecteur-generaal der Mijnen, van oktober 1945 tot maart 1948 (nam zelf ontslag)
 • research-functie (rang: hoofdingenieur) N.V. Nederlandse Staatsmijnen, van 1948 tot 1 mei 1964
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 4 juli 1950 tot 1 juli 1958
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 15 september 1955
 • lid Provinciale Staten van Limburg, van 6 juni 1962 tot 2 juni 1966

gevangenschap/internering
geïnteneerd gijzelaarskamp te Sint-Michielsgestel, van 19 mei 1943 tot 13 juli 1943

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als minister van Sociale Zaken tevens belast met de zorg voor de gerepatrieerden

partijpolitieke functies

 • leider secretariaat Nederlandse Unie, gewest Limburg
 • lid hoofdbestuur NVB (Nederlandse Volksbeweging), van 13 september 1945 tot januari 1946
 • lid partijbestuur KVP, van 1946 tot 1947
 • lid dagelijks bestuur KVP, van 1950 tot 1952
 • fractievoorzitter KVP Provinciale Staten van Limburg, van juli 1962 tot juli 1966

nevenfuncties

 • lid College van Curatoren Technische Hogeschool te Delft, van 1946 tot 1948
 • lid Radioraad, vanaf 1946 (nog in 1958)
 • lid Televisieraad
 • lid/ondervoorzitter Centrale Commissie voor de Statistiek, vanaf 1947 (nog in 1967)
 • voorzitter Stichting Economisch Instituut voor Bouwbedrijf
 • voorzitter Adviesraad Regionale Omroep Zuid
 • lid bestuur Kunstacademie 'Jan van Eyck' te Maastricht
 • kerkmeester R.K.-parochie te Langeberg

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter Commissie van Voorbereiding voor het wetsontwerp Instelling Produktschap voor de Steenkolenmijnindustrie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf februari 1954

opleiding

voortgezet onderwijs
 • Rijks Hogere Burgerschool te "s-Hertogenbosch

academische studie
 • mijnbouwkunde, Technische Hogeschool te Delft, tot 30 januari 1925

activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als parlementariër onder meer bezig met economische zaken, sociale zaken, mijnbouwaangelegenheden, maatschappelijk werk en onderwijs

opvallend stemgedrag
 • In 1946 behoorde hij met Barge en Van Voorst tot Voorst tot de minderheid van zijn fractie die tegen het wetsvoorstel Instelling van een Commissie-Generaal voor Nederlandsch-Indië stemde

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Bracht in 1945 de particuliere mijnen tijdelijk onder Staatstoezicht
 • Zorgde als minister van Sociale Zaken voor het vaststellen van de eerste landelijke publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in het Mijnstatuut van 1945

wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in Sint-Michielsgestel betrokken bij gesprekken onder leiding van Schermerhorn over het naoorlogse politieke bestel en over het idee van het 'personalistische socialisme'
 • Eén der "Heren XVII", een groep van zeventien vertegenwoordigers uit het bevrijde Zuiden die in februari 1945 in Engeland op het landgoed Stubbings bij Maidenhead koningin Wilhelmina bijpraatte over de toestanden in Nederland.

uit de privésfeer
Zijn vader was landbouwer te Groede (Zld.), rijkstelegrafist en postkantoorhouder te Sint-Oedenrode

verkiezingen
 • Werd in 1946 tot Eerste Kamerlid gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

niet-aanvaarde politieke functies
 • lid Provinciale Staten van Limburg, juni 1946

woonplaats(en)/adres(sen)
 • Brunssum, Pr. Hendrikstraat 80, omstreeks september 1945
 • Brunssum, Akerstraat 12a, omstreeks november 1945 en nog in 1960

ridderorden
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 17 september 1946

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid Nederlandse Unie, van juli 1940 tot december 1941
 • lid Christofoor-groep
 • lid NVB (Nederlandse Volksbeweging), van juni 1945 tot januari 1946

publicaties/bronnen

literatuur/documentatie
 • W.J.M. Klaassen, "Wijffels, Franciscus Cornelis Marie (1899-1968)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 666
 • M. Noordboek, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden (1987)

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

archivalia via site Nationaal Archief
vindplaatsen en beschrijvingen verzameld door het Nationaal Archief

familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
 • gehuwd te Waalwijk, 3 mei 1926 (echtgenote overleden 22 augustus 1960)
 • gehuwd (tweede huwelijk) te Brunssum, 19 juli 1963

echtgeno(o)t(e)/partner
F.M. Rath, Fernanda Maria

2e echtgeno(o)t(e)/partner
E.J.J. Bosch, Emilie Josepha Johanna

kinderen
3 zoons en 5 dochters (uit eerste huwelijk)

stief-, pleeg- en/of adoptiefkinderen
3 zoons en 4 dochters (stiefkinderen uit tweede huwelijk)

vader
C. Wijffels, Cornelis

geboorteplaats en/of -datum
Groede (Zld.), 31 maart 1856

moeder
M.C.J. van Luijtelaar, Maria Catharina Johanna

geboorteplaats en/of -datum
Eindhoven, 10 december 1863

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan het biografisch archief van het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden en betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was.
Aanvullingen en gemotiveerde correcties ontvangt PDC graag. U kunt hiervoor de "reageer-keuze" aan de rechterzijde van deze pagina gebruiken of uw aanvullingen per post sturen naar PDC, antwoordnummer 10801, 2501 BW Den Haag of per email aan info@biografieen.com.