A.C.M. (Toon) Weijters

foto A.C.M. (Toon) Weijters
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis

Bescheiden en rustige vertegenwoordiger van de katholieke ambtenarenbond in de KVP-Tweede Kamerfractie. Van geboorte Brabander. Kwam als ambtenaar in dienst van de PTT, werd actief in de vakbond en lid van de Haagse gemeenteraad. Had in de Tweede Kamer ambtenarenzaken en pensioenwetgeving als zijn specialismen en gold als groot kenner van het arbeidsrecht van ambtenaren. Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken, vicefractievoorzitter en ondervoorzitter van de Tweede Kamer. Alom gewaardeerd Kamerlid, dat steeds een grote sociale betrokkenheid toonde en in zijn eigen fractie nadrukkelijk als vakbondsvertegenwoordiger optrad.

KVP
in de periode 1956-1976: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:


1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Antonius Cornelis Maria (Toon)

geboorteplaats en -datum
Tilburg, 6 oktober 1913

overlijdensplaats en -datum
Leidschendam, 9 april 1976

2.

Partij/stroming

partij(en)
KVP (Katholieke Volkspartij)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • lid bestuur R.K. Bond van PTT-personeel "Sint Petrus", van 1946 tot 1947
 • penningmeester KABO (Katholieke Bond voor Overheidspersoneel), van 1947 tot 1 januari 1952
 • voorzitter KABO (Katholieke Bond voor Overheidspersoneel), van 1 januari 1952 tot 9 april 1976
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 1 september 1953 tot september 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juli 1956 tot 9 april 1976

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/6)

 • lid Centrale Commissie van Overleg in Ambtenarenzaken, omstreeks 1958 (nog in 1970)
 • lid dagelijks bestuur NKV (Nederlands Katholiek Vakverbond), van 1964 tot 1971

afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • eerste ondervoorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 7 december 1972 tot 9 april 1976
 • ondervoorzitter bijzondere commissie voor de initiatiefwetsvoorstellen inzake abortus (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 25 februari 1975 tot 9 april 1976

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met ambtenarenzaken en met sociale zaken (pensioenwetgeving)
 • Was in 1963 woordvoerder van zijn fractie bij de behandeling van de nota betreffende de zaak-Van der Putten

opvallend stemgedrag (0/15)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Hij stierf toen hij met zijn vrouw onderweg was naar een partijvergadering en achter het stuur getroffen werd door een hartaanval. Zijn auto kwam in een sloot terecht. Zijn vrouw bleef ongedeerd.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
F. van der Molen, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1970)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.


Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.